Çeviri Bürosu

ceviri-burosu

Ülkemiz dünya ve Avrupa ülkeleriyle entegre olmuş bir ülkedir. Çeşitli kurumlar, firmalar ve bireyler yabancılarla iletişim halindedirler. Çok fazla bir şekilde yabancı dillerde belge, yazışma gibi araçlar olabilmektedir. Bunların tercümesine ihtiyaç duyduğunuz takdirde yeminli Çeviri Bürosu firmalarını tercih etmelisiniz. Bu hizmetleri veren çok sayıda çeviri firması bulabilirsiniz. Ancak çeviri işleri çok hassastır. Çevirisini yaptırmak istediğiniz belgenin yada yazışmanın önemi nedir bilemiyoruz. Ancak en basit bir hata bu noktada sizi yanılgıya düşürecektir. Ancak yeminli çeviri büroları tercih edildiği takdirde önemli hukuksal haklar kazanmış olursunuz. Bu hizmeti veren firmalar noterlerle çalışmaktadırlar. Noterler yapılan çeviriyi kontrol etmekte ve onaylamaktadırlar. Islak imzalı bir şekilde yapılan çeviri müşteriye teslim edilmekte çeviriyi yapan büro bu konuda sorumlu olmaktadır. Sizde hiçbir şekilde kendinizi riske atmayın ve çeviri hizmetlerini yeminli bürolardan almayı tercih edin. Bu bürolar ne tarz çeviri hizmetleri veriyor? Birazda bu konularda bilgieler vermeye çalışalım.

Çeviri işlemleri müşteri taleplerini karşılayabilecek yazının kaliteli doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılmasına olanak tanıyan kârlılıkla, güveni yitirmeden oldukça pratik bir şekilde verilen hizmetleri kapsamaktadır. Belirli firmalar tarafında bilir kişilerle kurumsal ve bireysel hizmetlere yönelik farklı dillere has olan kültürlerin aktarılmasına ve gerekli metinlerin çevirim işlemlerinin yapılmasını sağlanmaktadır. Gizlilik ilkelerini baz alarak köklü bir şekilde hizmet verilmesi gerekilen bir iştir. Bazen bankalarda çeşitli resmi işlemlerde, evlat edinme ya da boşanma gibi işlemlerde bilmediğimiz ülkelere ait dil olduğunda çevri bürolarında hedef kitlelere yönelik hizmetler verilir. Mahkeme işlemlerinde zor durumda kaldığımızda, farklı ülkelere ait bilmediğimiz bir dil olduğunda akademik pasaport gibi işlemler için kullanabiliriz. Çeviri sistemleri evrensellik gerektiren yüksek bilge olmayı gösterir. Bu nedenle ihtiyacınız olan tercüme hizmetlerinde yeminli ve güvenilir Çeviri Büroları firmalarını tercih etmelisiniz.

Bu bürolara en çok ticari firmalar ihtiyaç duymaktadır. Özellikle dış ticaret yapan firmalar sürekli yazışma halindedirler. Çeşitli belge, evrak ve diğer araçlar her zaman kaşılarına çıkabilmektedir. Bu durumda da hemen Ankara Çeviri Bürosu firmalarına başvurmak ve hizmeti almak gerekir.

Çeviri Bürosu

ceviri-burosu

Her ülkenin kendi duygu düşünceleri ve yılların kültür birikimleri katkıları ile kullandığı dili bulunmakta, yabancı dil eğitimi ile günlük yaşamda farklı ülkeler arasında iletişim kurabilmek mümkün olsa da daha profesyonel düzeylerde alınan eğitimlerle tercüme yapabilmek mümkün olmayacaktır. Bu alanda çeviri bürosu hizmetleri devreye girmekte ve çeviri hizmeti verilen alanda uzmanlıkları bulunan bireyler, sözcüklerin kelime anlamı üzerinden değil de terim anlamı üzerinden çeviri hizmetleri vermektedir. Çeviri profesyonel insanları yapması gereken bir başlık olmakta ve birebir kelime anlamları çevrilerek yapılan tercümeler çoğu zaman o dili ve çeviri yapılan belgeyi katletmek anlamına gelmektedir.

Yeminli tercümanların noter tasdikleri ile hazırladığı çeviriler her alanda bireyler için sorunsuz işlemler anlamına gelecektir. Verilen hizmetler arasındaki en büyük par şüphesiz Ticari tercümelerin olmaktadır. Şirket faaliyet belgeleri, ticari sözleşmeler,  fizibilite raporları, uluslararası şartnameler gibi başlıklar altında verilen noter tasdikli çeviri hizmetleri tüm işletmelere istedikleri alanda çok kar getiren destekler verilmektedir. Tercümanlar yurt dışındaki ortaklar için bağ kurmakta ve kurulan bağdaki sorunsuzluk yapılan işlerin daha sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamaktadır. Çeviri bürosu hizmetleri arasında başka bir başlıkta hukuki tercümeler de çok önemli olmaktadır. Kanun ve yönetmelikler, borçlar hukuku, icra hukuku, ihbarname, mahkeme kararları alanında yapılan terimlere uygun çevirilerle oldukça üst düzey faydalar elde edilecektir. Bunlar dışında terimlere göre yapılacak çevirilerin önemli olduğu diğer başlıklar arasında teknik, tıbbi, medikal, akademik gibi alanlarda bulunmaktadır. İngilizce çoğunlukta olsa da Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince gibi dillerde de çeviri hizmetleri verilmektedir. Bunların yanında deşifre tercümeler de yapılmaktadır. Bu hizmetlerde farklı dillerdeki toplantı, seminer, belgesel, hatta dizi, film gibi multi medya özellikleri ile Cd, Dvd gibi alanlarda depolanmış seçeneklerinde tercümeleri yapılabilmektedir. Bu alanda yetkin tercümanların yanında teknolojik cihazlardan da destekler alınmakta ve hizmetler de kalite oluşturmak adına her türlü araç kullanılmaktadır. Herhangi bir bilginin var olan belgeleri üzerinden tercümesinin yanında simultane tercüme hizmetleri de bulunmakta; eş zamanlı olarak yapılan bu tercümeler daha çok birçok ülke temsilcisinin katıldığı toplantı, konferans gibi durumlarda tercih edilmektedir.

Çağımızda bilgiye ulaşmanın en kestirme yolu şüphesiz internetten geçmekte, ancak pek çok bilginin yer aldığı yabancı kaynaklardan istifade kısıtlı dil kullanımları ile çok da mümkün olmamaktadır. Çeviri bürosu hizmetleri arasında yer alan Web sitesi tercüme hizmetleri ile yabancı kaynaklardan çeviri yapılabildiği gibi ister bireysel isterseniz de kurumsal anlamdaki web sitelerinin yabancı dile çevrilerek daha geniş kesimlere hitap eder duruma getirmek mümkün olmaktadır. Bu hizmetlerin yanı sıra pantent, Apostil, kitap- katalog- broşür, sözlü- ardıl tercümelerde yeminli tercümanların verdiği hizmetler arasında yer almaktadır. Her alanda anlaşma sağlayabilmek ve farklı dillerden olan kaynakları doğru yorumlayabilmek için profesyonel düzenlerde sağlanan çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Tercüme Büroları

tercume-burolariTercüme Büroları, tercüme yaptıracak müşteriler ile tercüman arasında bir aracı kurum rolünü üstlenen kurumlardır. Tercüme büroları genellikle çeviri yaptırmak isteyenlerle, çeviri yapacak olan tercümanlar arasında resmi muhatap görevindedir.

Çeviri Bürolarının kalitelerini tercümanlar belirlemekle birlikte, aynı zamanda tercüme bürolarının daha önce birlikte iş yapmış olduğu kurumlar ve bireyler de kalite kıstasını belirlemektedir. Tercüme Bürolarına prestij ve ayırt edici bir kimlik sağlayacak asıl konu ise, tercümelerin en ufak hataya dahi yer verilmeden, tekrar kontrol edilmiş olduğundan emin olacak şekilde müşterilerine hizmet vermesidir. Zira hem bireysel hem de resmi konularda tercümede yapılacak küçük hatalar firmaya itibar kaybettireceğinden mütevellit bu tür konulara özen gösterilmelidir.

Tercüme büroları temel olarak 2 farklı şekilde incelenebilmektedir.

1-Yeminli Tercüme Büroları

2-Yeminsiz Tercüme Büroları

Yeminli Tercüme Büroları

Yeminli Tercüme bürolarına yeminli tercüme bürosu niteliğini kazandıranlar tercümanlardır. Tercümanların, noter huzurunda yemin ederek sahip oldukları noter zaptı sayesinde edindikleri yeminli tercüman sıfatı, çalışacakları tercüme bürolarına da yeminli ön adını verir.

Yeminli Tercüme Büroları, dil verdiği hizmet sayısı kadar yeminli tercümana sahip olmalıdır. Her tercüman her dile hakim olamayacağından dolayı alanında uzman tercümanları tercih ederek fark yaratmalılardır.

Çalışma Alanları: Yeminli Tercüme Büroları şirketler, devlet kurumları ve resmi belgelerin tümü için tercüme işlemi yapabilirler.

Yeminli Tercümeler başlıca; akademik belgelerde, ticari belgelerde, hukuki belgelerde ve teknik belgelerde yapılmaktadır.

Çalışma Süreci: Resmi belge ve evraklar ilk olarak müşterilerin tercih ettiği tercüme bürolarına detayları belirtilecek şekilde gönderilir. Belge veya doküman metnini alan yeminli tercüme büroları, çevrimi yapılması istenilen dil üzerine yemini bulunan tercümanlara (hangi dilde ve hangi sektörde ise ona göre seçim yaparak) tercümesi yapılacak olan metni müşterilerin belirttiği detaylarla birlikte gönderirler. Daha sonraki işlemler yeminli tercümandan editöre, editörden noter onayına ve tasdikine şeklinde ilerler. Yeminli Tercüme Büroları belgelerin hatasız olduğunu tekrar incelemelidir.

Yeminsiz Tercüme Büroları

Yeminsiz Tercüme Büroları, noter onayı gerektirmeyen metinlerde çevirme işlemini yapabilmektedir. Yeminsiz Tercüme Büroları azınlıktadır.

Çalışma Alanları: Yeminsiz Tercümeler genellikle bireysel konular için şahıslar adına yapılmaktadır. Buna kişisel mektuplar örnek gösterilebilir.

Çalışma Süreci: Yeminsiz Tercümeler için imza ve kaşe gerekmediğinden dolayı, hızlı bir çalışma süreci bulunmaktadır.