Çince Tercüme

cince-tercume

Dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında baş sıralarda yer alan Çince tercüme, dünya üzerinde 1 milyarın üzerinde kişi tarafından konuşulmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu Çincenin dünya üzerinde yaşayan her altı insandan biri tarafından konuşulduğu saptanmıştır. Çince, kendi içerisine farklı yapı ve özelliklere göre ayrılsa da, bu küçük diller genel itibariyle Çince olarak geçer. Bu duruma, Azeri Türkçesini örnek vermemiz daha açıklayıcı olacaktır. Çinceyi farklı dil yapılarıyla konuşan o kadar çok insan vardır ki, Çince artık tek bir kalıpla değil birden fazla yapısıyla kabul edilmektedir. Çince konuşanların, en popüler konuştuğu dil grubu yapısı ise Mandarin olarak kabul edilmektedir. Mandarin dil grubunu daha çok Çin’in yerli halkı konuşmaktadır. Mandarin kadar popüler olan bir diğer dil grubu ise göçmenlerin konuştuğu Kantoncadır.

Çincenin bu kadar fazla detayı içermesinden mütevellit Çince çeviri yapacak kişilerin dil hakkında oldukça fazla bilgi sahibi olması ve dile hakimiyetinin güçlü olması gerekmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemiz ve Çin arası artan ithalat-ihracat ilişkileriyle birlikte firmaların Çince tercümana olan ihtiyaçları belirgin bir şekilde artmıştır. Firmalar genellikle finansal ve ticari evrakları karşı tarafa iletmek istediği ve karşı taraftan aldığı için çeviri yapacak tercümanların yeminli tercüman olması gerekmektedir.

Çince Çeviriler Hangi Konularda ve Nasıl Yapılır?

Çince çevirilerin ihtiyaç duyulduğu alanlar oldukça geniştir. Popüler olan Çince çeviriler ise genellikle sanayi ve inşaat konuları üzerinedir.

Her yapılacak Çince tercüme için yeminli tercümana gerek olmamaktadır. Bireysel olarak yapılacak çeviriler için iyi derecede Çince bilgisine sahip ve dile hakim kişiler tercih edilebilir.

Peki bireysel Çince çeviriler neler?

Kişiler arasında olan sohbet niteliğinde olan tercümeler, web siteleri için çeviriler, e-mail çevirileri (bireysel olarak gönderilip-alınan) bireysel çevirilerdir.

Hukuksal nitelik taşıyan Çince çeviriler neler?

Hukuksal niteliğe sahip olan çeviriler genellikle firmalar ve şirketler tarafından kullanılmaktadır. İçinde hukuki boyut olan her türden çeviri hukuksal nitelik taşımaktadır ve hukuksal çeviriler sadece yeminli tercümanlar tarafından yapılabilmektedir.

Hukuksal çeviriler başlıca;

Diploma çevirileri

Finansal çeviriler

Akademik çalışmaların çevirileri

Sözleşme çevirileri

Pasaport çevirileri

Hukuki çeviri

Hukuki Çeviri

hukuki-ceviri

Hukuki çeviri, çeviriler arasında en çok öneme sahip, hatayı asla kabul etmeyecek ve taraflar arasındaki yazışmaların gerçek anlamlarıyla kusursuz bir şekilde anlatılmak istenen şekilde olmasını gerektiren çeviriler, hukuki çevirilerdir. Yanlış bir çeviri halinde taraflar arası tartışmalar ve polemikler yaşanabileceği olasılığı muhtemel olmakla birlikte, hukuki çevirileri yapacakların yazı dilleri sağlam olmalıdır. Hukuki çeviri yapacak olan kişilerin ilk olarak, hukuki anlamda bilgi ve tecrübeye sahip olması ve yapılan çevirilere yorum ve benzeri öğeler katmadan direkt ve net bir şekilde yapması gerekmektedir. Hukuksal sürecin doğru bir şekilde ilerlemesinde elzem olan çeviri konusu, son derece kritik bir konudur.

Hukuki Çeviriler Kimler Tarafından Yapılabilir?

Hukuki çevirileri her tercüman yapamamaktadır. Resmi belge niteliği taşıyan hukuki çeviriler sadece yeminli tercümanlar tarafından yapılabilmektedir. Hukuki çeviri yapacak çevirmenler, yaptıkları çevirilerde yeminli tercüman olarak sorumlulukları üstlerine alırlar. Hukuki tercüme yapacak tercümanlar yeminli tercümanlar olmalarının yanı sıra dile hakim olmaları gerekmekte ve akıcı metinleri kısa sürede oluşturabilme niteliğine sahip olmalılardır.

Hukuki çeviriler, yeminli tercümanlar tarafından çevrildikten sonra uzman editörlere, editör onayından da geçtikten sonra noterin huzuruna sunularak onay aldıktan sonra çevirme işleminin yapılmasını istediği kişi veya kurumlara teslim edilir. Çevirisi yapılan belgenin önemine ve taraflar arasında anlaşmaların kısa sürede tamamlanabilmesi için hukuki çeviri sürecinin hızlı bir şekilde akması çok önemlidir.

Hukuki çevirilerin, çevirmen kişilerden noter onayı aldıktan sonra tarafınıza e-posta veya cd yolu ile internet üzerinden yahut yemin kaşesine sahip veya noterin tasdikli bir şekilde kurye ile tarafınıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Hukuki Çeviriler Hangi Belgeler için Yapılır?

Hukuki çevirileri yapan çevirmenler hukuksal anlamda hakim olduğu konulara göre çevirileri başarılı ve kaliteli bir şekilde yapabilmektedirler.

Hukuki Çeviriler başlıca:

Boşanma Kararı Çevirileri, Mahkeme Kararı Çevirileri, Spor Hukuku Çevirileri, Hukuki Evrak Çevirileri, Vekaletname Çevirileri, İbraname Çevirileri, Tebligat Çevirisi Çevirileri, Yerli Yargı Kararı Çevirileri, Yabancı Yargı Kararı Çevirileri, Yönetmelik Çevirileri, İhtarname Çevirileri, Sözleşme Çevirileri, Yetki Belgesi Çevirileri, Mevzuat Çevirileri, Tutanak Çevirileri ve Kanun Metni Çevirileri üzerine yapılmaktadır.

Bir önceki yazımızda Kızılay Tercüme ile ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Kızılay Tercüme Bürosu

kizilay-tercume

Kızılay Tercüme olarak, sizin için daha önce hiç rastlamadığınız bir özveri ile ve profesyonellik anlayışı ile çalışıyoruz. Yazılı ve sözlü tercümeleriniz için alanında uzman ve yeminli tercümanlarımızla çalışıyor ve size kısa sürede tercümelerinizi teslim ediyoruz. Her sektörün ihtiyacının ve profesyonel bilgi gereğinin, salt olarak dil çevirisi yapmaktan çok daha ileride olduğunun farkındayız ve vizyonumuzu bu kriteri göz önünde bulundurarak oluşturmaktayız.

Alanında Uzman Çevirmenler

Her tercümanın her konu üzerinde bilgi sahibi olması kesinlikle imkansızdır. Çalışma prensiplerimizi bunun bilincinde şekillendirerek her alan için farklı tercümanlarla çalışarak sizin için en iyi ve en kaliteli tercüme hizmetini sağlıyoruz.

Yeminli Tercümanlar

Kızılay Tercüme olarak bizi, resmi belgeler ve hukuki çeviriler için tercih ettiğiniz takdirde yeminli tercümanlarımız ile birlikte size hizmet veriyoruz. Noter onayına ve mührüne sahip, belgelere imza ve kaşe basabilme niteliğine sahip tercümanlarımız ile resmi belgelerinizde kusursuz bir çeviriye imza atıyoruz ve marka değerinizi ön planda tutuyoruz.

Tercüme Yaptığımız Alanlar

Tercüme yaptığımız alanlar oldukça farklıdır. Pek çok alanda kusursuz bir şekilde tercüme sağlamaktayız. Kızılay Tercüme Bürosu olarak yazılı metin tercüme seçeneklerimiz ve sözlü olarak tercüme seçeneklerimiz bulunuyor.

Metin Tercümeleri

Hukuki Tercümeler

Uluslar arası kanunlara riayet eden bu konular üzerinde ihtisas yapmış hukukçularla birlikte hukuki tercümelerinizi gerçekleştirmekteyiz.

Hukuki tercümelerde başlıca;

Ticari anlaşma tercümeleri

Firmalar arası yazışma metinlerinin tercümeleri

Distribütörlük için yapılan sözleşmelerin tercümeleri

Toplantı tutanakları tercümeleri

Dava dilekçeleri tercümeleri

Kanun ve yönetmeliklerin tercümelerinden oluşmaktadır.

Teknik Tercümeler

Çevirmen ekibimizde bulunan alanlarına hakim akademisyenler, teknik tanışmanlar ve mühendislerden oluşan tercüme ekibimizle size kaliteli bir teknik tercüme hizmeti sağlamaktayız. Terminolojilerin kullanımı hakkında deneyimli olan tercümanlarımız, teknik tercümeleri yoğun bir şekilde çalışarak kısa süre içerisinde size teslim ederek markanızın itibarını güçlendirir.

Teknik tercümelerde başlıca;

Makineler için tercümeler

Teknik Resim ve Çizimler için tercümeler

Kurulum için tercümeler

Teknik Sistemler için tercümeler

Laboratuar için tercümeler

Teknik Eğitimler için tercümeler

Hukuki ve Teknik tercümelerinin yanı sıra ticari ve akademik çevirilerle de hizmet vermekteyiz.

Sözlü olarak yaptığımız tercümeler ise; toplantı, sunum ve konferanslarda veya birebir görüşmeler için yapılan anlık olan yapılan simültane tercümelerdir ve Çankaya Tercüme olarak daima hizmetinizdeyiz.

Çankaya Tercüme

cankaya_tercume

Ankara’nın olduğu gibi Türkiye’nin de en çok stratejik öneme sahip ilçelerinin başında gelen Çankaya, pek çok devlet kurumunu ve devlet dairesinin bulunduğu yer olmakla birlikte büyük şirketlerin de yerleşkesini sağlayan ilçedir. Bunun neticesi olarak hukuksal işlemlerin yoğun olduğu, yurtdışı ülkelerle ilişkilerin sık yaşandığı durumlarda alanında uzman ve kaliteli tercümanlara sahip, hızlı tercüme şirketine ihtiyaç vardır. Çankaya Tercüme olarak, şirketleriniz kurumsal marka değerinin farkında olmakla birlikte sizin için ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile tercüme hizmeti sağlamaktayız. Çankaya Tercüme olarak, sadece Ankara-yurtdışı ilişkilerini firma bazında değil Ankara’da hali hazırda bulunan yabancı kimselere de tercüme hizmeti vermekteyiz.

Çankaya’da yer alan firmalar veya şahıslar için sağladığımız kaliteli, ayrıcalıklı tercüme hizmetinin yanında aynı zamanda müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Çankaya Tercüme ekibimizde yer alan tercümanlar, alanında bilgi sahibi, eğitimini almış olduğu dile hakim ve o dilin konuşulduğu ülkelerde belli bir süre yaşamış kişilerdir.

Çankaya Tercüme ile Yeminli Tercüman Hizmeti

Çankaya’da yapılan ve yapılacak olan tercümelerin ağırlıkla hukuksal zemini olduğunu belirtmiştik. Hukuksal zemine sahip olan tercüme metinleri için yeminli tercümanlar elzemdir. Noter onaylı yeminli tercüman ekibimizle birlikte, profesyonel hizmet anlayışı ile hareket ederek tercümeler yapıyoruz.

Çankaya Tercüme Hangi Alanlarda ve Dillerde Tercüme Hizmeti Veriyor?

Çankaya Tercüme olarak alanında uzman geniş bir kadro derinliğine sahip ekibimiz ile dünyanın en çok konuşlan dilleri üzerine hizmet veriyoruz.

Çalışma yöntemimiz olarak yazılı tercümenin yanı sıra sözlü tercümeleri de yine alanında uzman, kendini ifade edebilme becerisi yüksek ekip arkadaşlarımızla yapıyoruz.

Çalışma alanlarımız temelde hukuki boyutu olan tercümeler (yeminli tercüman gerektiren tercümeler) ve bireysel tercümelerden (normal tercüman ile yapılabilecek tercümeler) oluşuyor.

Hukuki boyutu olan tercümeler için verdiğimiz hizmetler arasında; firmalar arası sözleşme ve anlaşmalar, akademik çalışmalar, lisans-yüksek lisans diplomaları, pasaport çevirileri, ticari metinler yer alıyor.

Bu alanlarda verdiğimiz hizmetler tercümanlarımız tarafından çevrildikten sonra editöre oradan da notere aktarılarak onaylanıyor.

Bireysel tercümeler için verdiğimiz hizmetler arasında; tanıtım yazıları, katalog yazıları, web sitesi çevirileri yer alıyor.

Yeminli Tercüman

yeminli-tercume

Yeminli Tercümanlık (Çevirmenlik) Nedir?

Yeminli tercümanlar (çevirmenler) çevirinin yapılacağı asıl dilden, çeviri yapılacak dil arasında aslıyla birebir olacak şekilde tercüme eden çevirmenlerdir. Yeminli tercüman; dil arası çevirimlerde usulsüzlük yapmayacakları konusunda belli yerlere imza atmakta ve aynı zamanda mühürlenmektedirler.

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli tercümanlık süreci; noter huzurunda başlamaktadır. Noterler, üniversite eğitimini yabancı dil üzerine almış kimseler için (üniversite diploması gösterilerek) yemin ettirmek suretiyle, yeminli tercümanlık sürecini başlatmış olurlar. Edilen yeminle birlikte, yazı başında belirttiğimiz gibi imza yine noter huzurunda atılmaktadır.

Halihazırda yeminli tercümanlık yapacak olan kişilerde aranan kesin özellik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Yeminli tercümanlar, tüm bu süreci ve vatandaşlık kriterini tamamladıktan sonra yenili tercüman olarak işe başlayabilmektedir. Yeminli tercümanlık yapan kişilerin, iş ilişkileri olsun olmasın kaşe bastığı ve imza attığı belgeler yeminli tercüme olarak gözükmektedir.

Yeminli tercümanların hazırladığı tercüme belgelerine onay verecek tek yetkili konumunda, yeminli tercümanlık için onay alınan noterdir. Burada bahsedilen noterin aynı kişi olması mecburidir. Yeminli tercümanlık için kendi onayını veren noter haricinde farklı bir noter kişisi, yeminli tercümeleri kesinlikle onaylayamaz. Bu durumda, yeminli tercümanların herhangi başka bir noterde yemin zaptının halihazırda var olması, yeminli tercümanın imza ve kaşesinin başka noter tarafından onay alacağı ve tanınacağı anlamına gelmemektedir.

Yeminli tercümanlar, yemin zaptlarını ise sadece bir noterden almak zorunda değillerdir. Bir çok farklı noterden yemin zaptı, yeminli tercümanlar tarafından alınabilmektedir.

Yeminli tercümanlar, sadece çeviriyi yapabilirler. Çevirilere kesinlikle hiçbir şekilde yorum ekleyemez veya herhangi bir ifadeyi tercümeden çıkaramazlar. Aynı zamanda yeminli tercümanlar, tercüme edilecek belgeler üzerinde de değişiklik yapamazlar.

Yeminli tercümanlar, çeviri belgelerine imza attıkları andan itibaren tüm sorumluluğu üzerine almış olurlar. Şirketler bu konuya özen göstererek, genellikle çevirmenlik yapan şirketlerde bulunan baş çevirmenlere tercüme olanağı sağlamakta ve tüm sorumluluğu vermektedir.

Yeminli Tercümanlar Nerede Görev Alır?

Yeminli tercüman; kurumlar arası iş anlaşmalarında, konsolosluklarda ve mahkeme gibi resmi evrakların bulunduğu yerlerde görev yapabilmektedir.

Resmi kurumlar (mahkemeler ve konsolosluklar gibi) her yaptığı yabancı dil çevirmesinde yeminli tercümanların imzasına ve kaşesi şartını ararlar.

Bir önceki yazımızda akademik çeviri ile ilgili makalemizi okumak için tıklayın.

Akademik Çeviri

 

akademik-ceviri

Doktora tezleri, lisans, yüksek lisan, bilimsel makale, araştırma çalışmaları gibi konular işleyen yazıların çeviri metodu, akademik çeviri olarak adlandırılmaktadır. Akademik çeviriler, işlediği konular bakımından hatalara mahal vermemektedir. Akademik tercüme yapmak; terminoloji bilgisine ve dil hakimiyetine sahip olmayı aynı zamanda akademik çeviri yapılacak konu üzerinde bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir.

Üniversite düzeyinde eğitim gören öğrencilerin çoğunlukla ihtiyaç duyduğu akademik çeviriler, öğrencilerin eğitim gördüğü alanlarda uzmanlık seviyesine ulaşmaları için yabancı kaynaklı çalışmalara ihtiyaç duyması durumunda yapılmaktadır. Üniversite öğrencileri için uzman olmaya giden yol için farklı kaynakların kusursuz ve eksiksiz bir şekilde çevrilmesi elzemdir.

Profesörlerimizin ve akademisyenlerimizin oluşturduğu akademik çalışmalar, dünya çapında yayınlanma ihtiyacına sahip olmaktadır. Bu noktada, bu tür uluslar arası önem taşıyan yazıların çevrimini yapan kişiler, konuya hakim ve dil konusunda uzun yıllardan bu yana gelen tecrübeye sahip olmalıdır. Profesör ve akademisyenlerimizin, çalışmalarının yayınlanacağı dergi ve gazete gibi materyaller, akademik yazılarda sıkı bir dil denetimine sahiptir. Yapılan çeviriler dil konusunda iyi olduğu kadar akıcı da olmalı ve tam anlamıyla bir bütün haline gelmelidir.

Akademik Çeviri Hangi alanlarda yapılır?

Akademik kitaplar için tercüme

Akademik yazılar için tercüme

Akadamik makaleler için tercüme

Lisans, yüksek lisans diplomaları için tercüme

Doktora ve doçentlik üzerine yapılan çalışmalar için tercüme

Üniversite tezleri için tercüme

Bitirme projeleri için tercüme

Toplantılar için tercüme

Sunumlar için tercümeler, akademik çalışma akademik çeviri kapsamına girmektedir.

Çevirmenlerimiz

Akademik çeviri konusunda uzun yıllardan bu yana gelen tecrübeye sahip çevirmenlerimiz, sizin için kusursuz akademik yazı çevirileri sağlamaktadır. Ekibimizde bulunan çevirmenlerimizin çevirdiği akademik metinler, tekrar kontrol edilmekte ve onaylanmaktadır. Çevirmenlerimiz, tamamen müşteri memnuniyetini esas alarak çalışma yapmaktadır. Ekibimizde yer alan çevirmenlerimizin akademik alanlarda çalışma geçmişi bulunmaktadır.

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde ve yanı zamanda transkript çevriminde, noter yeminli tercümanlarımız görev yapmaktadır.

Çevirmenlerimiz, sizin için kaliteli olduğu kadar hızlı bir şekilde akademik çalışmalarınızı çevirmeye özen gösterir.

Uygun fiyatlarla başlayan akademik çeviri hizmetimizden yararlanarak, ayrıcalıklı çevirilerin kalitesini yaşamaya başlayabilirsiniz.

Bir önceki yazımızda tercüme büroları ile ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Tercüme Büroları

tercume-burolariTercüme Büroları, tercüme yaptıracak müşteriler ile tercüman arasında bir aracı kurum rolünü üstlenen kurumlardır. Tercüme büroları genellikle çeviri yaptırmak isteyenlerle, çeviri yapacak olan tercümanlar arasında resmi muhatap görevindedir.

Çeviri Bürolarının kalitelerini tercümanlar belirlemekle birlikte, aynı zamanda tercüme bürolarının daha önce birlikte iş yapmış olduğu kurumlar ve bireyler de kalite kıstasını belirlemektedir. Tercüme Bürolarına prestij ve ayırt edici bir kimlik sağlayacak asıl konu ise, tercümelerin en ufak hataya dahi yer verilmeden, tekrar kontrol edilmiş olduğundan emin olacak şekilde müşterilerine hizmet vermesidir. Zira hem bireysel hem de resmi konularda tercümede yapılacak küçük hatalar firmaya itibar kaybettireceğinden mütevellit bu tür konulara özen gösterilmelidir.

Tercüme büroları temel olarak 2 farklı şekilde incelenebilmektedir.

1-Yeminli Tercüme Büroları

2-Yeminsiz Tercüme Büroları

Yeminli Tercüme Büroları

Yeminli Tercüme bürolarına yeminli tercüme bürosu niteliğini kazandıranlar tercümanlardır. Tercümanların, noter huzurunda yemin ederek sahip oldukları noter zaptı sayesinde edindikleri yeminli tercüman sıfatı, çalışacakları tercüme bürolarına da yeminli ön adını verir.

Yeminli Tercüme Büroları, dil verdiği hizmet sayısı kadar yeminli tercümana sahip olmalıdır. Her tercüman her dile hakim olamayacağından dolayı alanında uzman tercümanları tercih ederek fark yaratmalılardır.

Çalışma Alanları: Yeminli Tercüme Büroları şirketler, devlet kurumları ve resmi belgelerin tümü için tercüme işlemi yapabilirler.

Yeminli Tercümeler başlıca; akademik belgelerde, ticari belgelerde, hukuki belgelerde ve teknik belgelerde yapılmaktadır.

Çalışma Süreci: Resmi belge ve evraklar ilk olarak müşterilerin tercih ettiği tercüme bürolarına detayları belirtilecek şekilde gönderilir. Belge veya doküman metnini alan yeminli tercüme büroları, çevrimi yapılması istenilen dil üzerine yemini bulunan tercümanlara (hangi dilde ve hangi sektörde ise ona göre seçim yaparak) tercümesi yapılacak olan metni müşterilerin belirttiği detaylarla birlikte gönderirler. Daha sonraki işlemler yeminli tercümandan editöre, editörden noter onayına ve tasdikine şeklinde ilerler. Yeminli Tercüme Büroları belgelerin hatasız olduğunu tekrar incelemelidir.

Yeminsiz Tercüme Büroları

Yeminsiz Tercüme Büroları, noter onayı gerektirmeyen metinlerde çevirme işlemini yapabilmektedir. Yeminsiz Tercüme Büroları azınlıktadır.

Çalışma Alanları: Yeminsiz Tercümeler genellikle bireysel konular için şahıslar adına yapılmaktadır. Buna kişisel mektuplar örnek gösterilebilir.

Çalışma Süreci: Yeminsiz Tercümeler için imza ve kaşe gerekmediğinden dolayı, hızlı bir çalışma süreci bulunmaktadır.

Yeminli Tercüme

yeminli-tercume

Yeminli tercümeler, ülkeden ülkeye değişim göstermekte olan farklı onay sürecinden geçtikleri için her ülkede farklı şekilde tanımlanmaktadırlar. Ülkemizde ise noter huzurunda yemin eden tercümanların yapabildiği yeminli tercümeler, gelen anlamı itibari ile resmi değere sahip tercümelerdir. Resmi tercümeler genellikle; firmalar için, mahkemeler için ve devlet kurumları hatta devletlerarası ilişkiler için yapıldıkları için son derece profesyonellik, dile hakimiyet ve çevrinin yapılacağı konuya karşı hakimiyet istemektedir.

Yeminli tercümeleri diğer tercümelerden ayıran bir diğer özellik ise, tercüme metinlerde yer alan yeminli tercümanın imzası ve kaşesiyle birlikte noterin onayıdır. Bazı durumlarda tercüme için noter onayı yeterli olmayıp noter tasdiki de getirmektedir.

Hangi Türde Belgeler için Yeminli Tercüme Şartı Aranır?

Resmi kurumlar ve resmi makamların belgeleri için yeminli tercüme şartı ve yeminli tercümanın imzası şarttır. Bunun haricinde kişilerin akademik çalışmalarının, edebi değer taşıyan yazılarının veya bireylerin kişisel fakat resmi belge gerektiren işlemleri için yeminli tercüme elzemdir.

Örnek vermek gerekirse yeminli tercümeler;

İcra belgeleri için

Noter belgeleri için

Doğum belgesi, ölüm belgesi veya evlilik belgesi gibi nüfusa geçecek işlemler ve bununla birlikte evlat edinme belgeleri için,

Tezler, akademik makaleler veya lisans/yükseklisans diplomaları ve transkriptler için,

Uluslar arası nitelik taşıması beklenen şiir, roman ve kitaplar için,

Firmalar arası sözleşmeler-anlaşmalar için yapılmaktadır.

Tercüme edilen bir metnin yeminli tercüme niteliği kazanması

Tercüme edilen metinlerin yeminli tercüme değeri taşıması için, yeminli tercümanlar tarafından ilk tercümenin yapılmış olması gerekmektedir.

Önceden yeminsiz bir tercüman tarafından yapılmış olan tercümelerin yeminli tercüme haline getirilmesi için yeminli tercümanlar görev yapmazlar ve bu konu hukuksal açıdan cezai sorumlulukları barındırır.

Alanında Uzman Kişilerle Yeminli Tercüme

Tüm bu kriterleri sizler ve firmalarınız için göz önünde bulundurmakla birlikte, her alanda ve her sektörde çevirisini yapmak istediğiniz metinleri, dilediğiniz alan konusunda bilgi sahibi deneyimli tercümanlarımızla, profesyonel bir hizmet anlayışı ve hatasız bir şekilde çeviriyoruz. Yeminli tercümelerinizi yaparken sizin kurumsal değerinizi veya bireysel işlemlerde hız kazanmanızı sağlayacak şekilde çalışarak, tamamen sizin memnuniyetiniz üzerine hizmet veriyoruz.

Tercüme Nedir?

tercume-nedir

Tercüme genel olarak, bir dilden diğer bir dile yani diller arasında yapılan etkileşimdir. Diller arasında sağlanan bu etkileşim hem yazılı hem de sözlü ifadelerle olabilme seçeneklerine sahiptir.

Tercümeler günümüzde çok yaygın olsa da dilbilimciler tarafından uzun yıllardan günümüze kadar incelenmelerine rağmen hala bir bilim dalı niteliğine sahip değillerdir. Her ne kadar Çeviribilim olarak ifade ediliyor olsa da tercümeler genel yapıları itibariyle, dilbiliminin bir alt kategorisinde kendilerini yer bulabilmişlerdir. Elbette bu alt kategori, dilbiliminin şu an için en popüler alt kategorisi niteliğindedir.

Uluslar arası ilişkilerin ve teknolojinin artık yaygın olarak kullanımı, bunun getirisi olarak artan gelişmişlik düzeyi, tercüme konusunda firmaların artan talebini oluşturmaktadır.

Tercümelerin günümüzde, başarılı bir şekilde yapılabilmesi adına birçok kurum ve kuruluş hizmet vermektedir.

Tercüme İşlemi Nasıl Yapılır?

Tercüme işlemlerini yapacak olan tercümanlar aslında temelde iki farklı klasmanda ele alınmalıdır.

İlk klasman normal (yeminli olmayan) tercümanlardan oluşmaktadır.

Normal tercümanların tercüme işlemleri şu şekilde sıralanmaktadır:

1-Çevirisi yapılacak metinin ön hazırlık sürecine alınışı.

Tercüme yapılacak metinin ön hazırlık evresinde, çevirisi yapılacak metinin anlamı ve içeriği çözülür.

2-Çeviri yapılacak dil için kelime seçim süreci.

Çevirisi yapılacak metin ile çevrilen metnin aynı anlamlarına taşımasındaki en kritik evre kelime seçim sürecidir.

3-Çevirinin yapılması

Tercüme yapan kişilerdeki ikinci klasmanı ise Yeminli Tercümanlar oluşturmaktadır.

Yeminli tercümanların tercüme işlemleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Tercüme Çeşitleri Nelerdir?

Tercümeyi Resmi Olarak Kimler Yapar?

İyi Bir Tercümede Beklenen Özellikler Nelerdir?

”2+2 = 4” ise ”Tercüme = Deneyimli Uzmanına”. Elbette tercüme sadece bu basit formül ile ifade edilemez. Ancak optimum düzeyde kaliteli bir tercüme, bazı tercüme kriterlerinin gerekliliği ve bu niteliklerin bir arada olmasıyla ortaya çıkar. Örneğin tıbbi terimlerin bol olduğu medikal bir yazı, yabancı dil bilen bir doktorun tercümesiyle optimum çeviri kalitesine ulaşamaz çünkü hem anadile hem de hedef dile kusursuz hakimiyet ve farklı tercüme teknikleri, ve her iki dildeki farklı terminoloji varyasyonları devreye girer. Böyle bir durumun üstesinden gelmek alanında defalarca tercüme yapmış uzman bir doktoru gerektirir. Çünkü tercüme öylesine enteresan bir köprü sanatıdır ki, hayati önem taşıyan durumlarda  tek bir kelimenin cümle içinde yanlış veya hatalı kullanımı ile yanlış uygulamaya sebebiyet verilebilir. Bu lider olmayı hedefleyen her sektörün, istenmeyen durumlardan kaçınmak için dikkat etmesi gereken bir ayrıntıdır. Çünkü söz uçar yazı kalır!

Sonuç olarak bizim için, ”sizlere en kaliteli tercümeyi sunmak”  doğru metin, doğru kişi, yeterli deneyim, tercüme sonrası edit, ve tercüme kalite programlarının sentezinden geçen bir ”önemli bir süreç” tir.

Bir önceki yazımızda Ankara Tercüme ile ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Ankara Tercüme

tercume

 

Ankara tercüme olarak, hem kurumsal anlamda hem de bireysel anlamda dünyanın önde gelen dillerinde yeminli tercüme hizmeti veriyoruz. Geçmişten, günümüze kadar edindiğimiz tecrübe ve bilgilerin ışığında yürüttüğümüz tercüme hizmeti ile; ayrıcalıklı, güvenli ve bir o kadar hızlı bir tercüme deneyimini yaşayacaksınız.

Türkçeden diğer dillere, diğer dillerden Türkçeye ve belli başlı dilleri (İngilizceden Fransızca/Almancaya gibi) kendi aralarında, hiçbir değişiklik yapılmaksızın ve yorum katılmaksızın tercümelerinizi yapıyoruz. Yaptığımız tercüme işlemleri usulüne uygun bir şekilde ve çevirinin yapılacağı dil ile çevrilen dilin birebir aynı olacak şekilde hizmet vermekteyiz.

Tercüme konusunda sunduğumuz çözüm yöntemleri, çağımız teknolojisi ile eş güdümlüdür.

Deneyimli Kadromuz ile Ayrıcalıklı Tercüme Deneyimi

Ankara tercüme olarak, size sunduğumuz tercüme hizmeti konusunda alanında uzman kadromuzla özenli bir şekilde tercüme hizmet sunuyoruz. Deneyimli kadromuzda yer alan yeminli tercümanlar eşliğinde, gerek şirketiniz için gerek yurtdışına belge yollamak için tercümanlarımızla birlikte çalışabilirsiniz.

Bünyemizde bulunan tercümanların, üniversite düzeyinde aldıkları yabancı dil eğitimi; hem dünyanın hem de Türkiye’nin önde gelen, prestijli üniversitelerindendir.

Tercüme yaptığımız konular çok geniş bir yelpazede olmakla birlikte, kurumsal bazda tercüme yapacak kişiler alanlarında uzman kişilerden oluşmaktadır.

Yılların tecrübesiyle yaptığımız tercüme işlemleri için gerek ulusal firmalarla gerekse de uluslararası firma ve bireylere tercüme hizmeti vermekteyiz.

İsteğiniz doğrultusunda baş çevirmenizle birlikte, tercüme hizmeti de alabilir ve kurumsal kimliğinize uygun bir şekilde uzun süreli çalışma yürütebilirsiniz.

Noter Huzurunda Yeminli Tercümanlar

Noter huzurunda yeminli tercümanlık kademesinde yer alan profesyonel tercümanlarımızla, size kusursuz ve sorunsuz bir şekilde tercüme konusunda yardımcı olmaktayız. Ankara tercüme olarak, sizin için yapacağımız tüm tercümeleri ve evrak işlerini noter huzurunda gerçekleştiriyoruz ve isteğinize bağlı olarak bulunduğunuz konuma kadar teslim edebiliyoruz.

Kaliteli Hizmet Modeli

Ankara Tercüme olarak hem deneyimli hem de dinamik tercüme ekibimizle, bizden tercüme hizmeti aldıktan sonra tercümenizde tekrar tekrar düzeltmeler yapmayacak ve redaksiyon gibi işlemlere ihtiyaç duymayacaksınız.

Zamanında ve Hızlı Teslimat

Kurumsal firmalar için zamanın önemi hiç şüphesiz tartışılmaz. Kaliteli ekibimizle size istediğiniz süre zarfında tercümelerinizi teslim ediyor ve size zaman konusunda kesinlikle sıkıntı yaşatmıyoruz.