Tercümede Kültürün Etkisi

tercumede-kulturun-etkisi

Kültür, tarih boyunca toplumların ve bireylerin oluşturduğu ve günümüzde hala devam etmekte olan bir mirastır. Dil de kültürlü bu anlamda benzer özellikler göstermekle birlikte, kültürle birlikte bir etkileşime sahip olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Günümüzde baktığımızda ise bir dilin, uluslar arası bir niteliği kazanma süreci ise tercümeyle başlar. Bu nedenle tercümede kültürün etkisi ve önemi oldukça yoğundur.

Tercümede Kültürün Etkisi

Kişi veya bir grubun düşüncelerini ifade etmesi ve bu düşüncelerin yabancı bir grup tarafından anlaşılabilir bir şekilde dönüştürülmesi olayına tercüme adı verilmektedir. Çağımızda, kültürlerin birbirleriyle olan teması ve dünyanın çok uluslu bir hale gelmesiyle birlikte tercümede kültürün önemi en üst önem seviyesine taşınmıştır. Tercümesi yapılan veya yapılacak olan metnin kültürel olan tarafı aktarım sürecinde, çok büyük bir özen gösterilmesi gereken taraftır.

Sınırların her geçen gün ortadan kalktığı bir dönemde, uluslar arası bir bağlayıcılığa sahip olan tercümelerde dikkat edilmesi gereken kültür bağlayıcılık açısından da bir esastır.

Tercümanların Kültür ile Olan İlişkileri

Tercümanlar, tercümede kültürün öneminin farkında olarak tercümeler yapmalılardır. Zira kültür bağı, bir tercümede gizli bir detay olarak yer almaktadır. Kültürel kelimeler, deyimler ve toplumsal ifadeler, tercümede kültür bağını oluşturmaktadır.

Tercümanların, yapacakları tercümelerde kültürel öğelere dikkat etme gerekliliğine sahip oldukları gibi aynı zamanda hedef dilde olan kültürel gelişmeleri de yakından takip etmelilerdir.

Tercüme Büroları

Tercüme büroları, yapılan tercümeleri kontrol eden ve aynı zamanda tercüman ile müşteri arasında bir köprü vazifesini gören kurumlardır. Tercüme büroları bu nitelikleriyle birlikte, tercümelere yoğun bir özen göstermelilerdir. Çoğunlukla edebi çevirilerde ön plana çıkan kültürel öğeleri ayrı bir şekilde incelemeli ve inceletmelilerdir.

Tercüme bürolarına bu noktada düşen görev, alanlarında uzman olan ve hedef dilin çevriminin yapıldığı kültüre hakimiyeti bulunan tercümanlara görev vermeleridir. Tercüme esnasında verilen bu göreve ekstra olarak tercüme büroları, hedef dili ana dili olan ve hedef dilin coğrafyasında aktif olarak yaşamış veya yaşayan editörlere tercümedeki öğeleri inceletmelilerdir. Böylelikle kusursuz tercümeler ortaya çıkacak ve bu durumda hem tercüme büroları hem de müşteriler mutlu olacaktır.

Ayrıcalıklı Tercümeler

Tercümelerinizin, etkileşiminizi güçlendirmeniz adına ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Dil konusunda profesyonel düzeyde olan ve aynı zamanda dillerin kültürleri üzerinde de hakimiyetleri olan tercüme ekibimizle gerçekleştirdiğimiz tercümelerle birlikte, ayrıcalıklı ve kusursuzu sizlere sunuyoruz.

Şiir, roman, hikaye gibi edebi tercümelerde başta olmak üzere kültürel ifadelerin yer aldığı her konu hakkında doğru ve akıcı tercümeler üreterek çözüm ortağınız oluyoruz. Ayrıcalıklı tercüme deneyimini, uzman tercüme ekibimizle birlikte sizlere hem uygun fiyatlardan hem de hızlı bir şekilde sunarak tam anlamıyla mükemmel bir tercüme süreci sağlıyoruz. Çalışmalarımızda sizlerin isteklerine önem veriyor ve bu yönde hedef bir çalışma süreci oluşturuyoruz.