Tercümede Kültürün Etkisi

tercumede-kulturun-etkisi

Kültür, tarih boyunca toplumların ve bireylerin oluşturduğu ve günümüzde hala devam etmekte olan bir mirastır. Dil de kültürlü bu anlamda benzer özellikler göstermekle birlikte, kültürle birlikte bir etkileşime sahip olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Günümüzde baktığımızda ise bir dilin, uluslar arası bir niteliği kazanma süreci ise tercümeyle başlar. Bu nedenle tercümede kültürün etkisi ve önemi oldukça yoğundur.

Tercümede Kültürün Etkisi

Kişi veya bir grubun düşüncelerini ifade etmesi ve bu düşüncelerin yabancı bir grup tarafından anlaşılabilir bir şekilde dönüştürülmesi olayına tercüme adı verilmektedir. Çağımızda, kültürlerin birbirleriyle olan teması ve dünyanın çok uluslu bir hale gelmesiyle birlikte tercümede kültürün önemi en üst önem seviyesine taşınmıştır. Tercümesi yapılan veya yapılacak olan metnin kültürel olan tarafı aktarım sürecinde, çok büyük bir özen gösterilmesi gereken taraftır.

Sınırların her geçen gün ortadan kalktığı bir dönemde, uluslar arası bir bağlayıcılığa sahip olan tercümelerde dikkat edilmesi gereken kültür bağlayıcılık açısından da bir esastır.

Tercümanların Kültür ile Olan İlişkileri

Tercümanlar, tercümede kültürün öneminin farkında olarak tercümeler yapmalılardır. Zira kültür bağı, bir tercümede gizli bir detay olarak yer almaktadır. Kültürel kelimeler, deyimler ve toplumsal ifadeler, tercümede kültür bağını oluşturmaktadır.

Tercümanların, yapacakları tercümelerde kültürel öğelere dikkat etme gerekliliğine sahip oldukları gibi aynı zamanda hedef dilde olan kültürel gelişmeleri de yakından takip etmelilerdir.

Tercüme Büroları

Tercüme büroları, yapılan tercümeleri kontrol eden ve aynı zamanda tercüman ile müşteri arasında bir köprü vazifesini gören kurumlardır. Tercüme büroları bu nitelikleriyle birlikte, tercümelere yoğun bir özen göstermelilerdir. Çoğunlukla edebi çevirilerde ön plana çıkan kültürel öğeleri ayrı bir şekilde incelemeli ve inceletmelilerdir.

Tercüme bürolarına bu noktada düşen görev, alanlarında uzman olan ve hedef dilin çevriminin yapıldığı kültüre hakimiyeti bulunan tercümanlara görev vermeleridir. Tercüme esnasında verilen bu göreve ekstra olarak tercüme büroları, hedef dili ana dili olan ve hedef dilin coğrafyasında aktif olarak yaşamış veya yaşayan editörlere tercümedeki öğeleri inceletmelilerdir. Böylelikle kusursuz tercümeler ortaya çıkacak ve bu durumda hem tercüme büroları hem de müşteriler mutlu olacaktır.

Ayrıcalıklı Tercümeler

Tercümelerinizin, etkileşiminizi güçlendirmeniz adına ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Dil konusunda profesyonel düzeyde olan ve aynı zamanda dillerin kültürleri üzerinde de hakimiyetleri olan tercüme ekibimizle gerçekleştirdiğimiz tercümelerle birlikte, ayrıcalıklı ve kusursuzu sizlere sunuyoruz.

Şiir, roman, hikaye gibi edebi tercümelerde başta olmak üzere kültürel ifadelerin yer aldığı her konu hakkında doğru ve akıcı tercümeler üreterek çözüm ortağınız oluyoruz. Ayrıcalıklı tercüme deneyimini, uzman tercüme ekibimizle birlikte sizlere hem uygun fiyatlardan hem de hızlı bir şekilde sunarak tam anlamıyla mükemmel bir tercüme süreci sağlıyoruz. Çalışmalarımızda sizlerin isteklerine önem veriyor ve bu yönde hedef bir çalışma süreci oluşturuyoruz.

Rusça Tercüme

rusca_tercume

Rusça, Avrasya bölgesinde doğmuş olan bir dil olarak Doğu Slav dil ailesinin bir parçası olarak etkin bir şekilde geçmişten günümüze kadar gelmeye başarmıştır. Dünya üzerine 150 milyondan fazla kişinin Rusça konuştuğu istatistiklere yansımakla birlikte dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında bu özelliğiyle Rusça da yer almaktadır. Rusça, etkin olarak politika, siyaset ve diplomasi anlarında etkin bir role sahiptir. Bununla birlikte BM tarafından resmi bir dil olarak da kabul gören Rusça; Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya gibi ülkelerde yoğun bir şekilde konuşulmaktadır. Ülkemizin Rusça konuşulan ülkeler ile olan ve giderek yoğunlaşan etkileşimi ve ilişkisi sayesinde son dönemlerde Rusça Tercüme büyük bir önem kazanmıştır. Rusça Tercüme konusunda en kaliteli ve ayrıcalıklı aynı zamanda bir o kadar da hızlı bir şekilde sizlere çözüm ortağı olarak bireysel ve resmi konularda güvenilir çevirilere imza atıyoruz.

Rusça Tercüme yapılırken Kiril alfabesi kullanıldığından dolayı, metin halinde olan tercümelerde yazıyı çözümlemek için Rusça dil bilgisi oldukça büyük önem kazanmaktadır. Özellikle ticari ve hukuki metinleri terminolojik bilgiler içermesiyle birlikte okunması ve çözümlenmesi daha da zor bir hale gelmekle birlikte Rusça Tercüme için görev yapmakta olan profesyonellerle bu konular üzerinde birlikte çalışmak çok önemlidir.

Rusça Tercüme Bürosu

Rusça Tercüme bürosu olarak görev yaptığımız ve sizlerle çalıştığımız süreç boyunca sizlerin isteklerine tam olarak cevap verebilecek nitelikte bir hizmet sağlamaktayız. Rusça Tercüme konusunda birbirinden farklı yeteneklere sahip, Rusça ana diline sahip olan ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz Rusça Tercümeler ile birlikte kalitenin farkını hissedeceksiniz.

Alanında Uzman Tercümanlar ile Rusça Tercüme

Rusça Tercüme, ayırt edici özellikleriyle birlikte her dilbilgisine sahip tercüman tarafından başarılı ve doğru bir şekilde yapılamamaktadır. Bu nedenle Rusça Tercüme konusunda ihtiyacınız olan ve o alanda uzmanlığı bulunan tercüman ekibimizle sizlere hizmet vererek, hedeflerinize sizleri ulaştırıyoruz. Hem resmi konular üzerine hem de bireysel konular üzerine sizlere sunduğumuz çözüm yöntemleri ile birlikte her zaman güler yüzlü müşterilerimizle çalışmaktan kıvanç duyuyoruz.

Sözlü Rusça Tercüme Hizmeti

Rusça Tercüme konusunda sözlü olarak da tercüme hizmeti sağlamaktayız. Özel olarak yapılan toplantılarda, uluslararası konferanslarda, TV programlarında ve daha birçok alanda ardıl olarak ve simultane olarak Rusça Tercüme hizmetini yine en kaliteli ve en başarılı şekilde sizlere sunuyoruz.

Yazılı Rusça Tercüme Hizmeti

Popüler olarak tercih edilmekte olan çeviri yöntemi olan yazılı tercüme, Rusça dili için de popülerliğini sürdürüyor. Genellikle ticari konular üzerine yapılan Rusça Tercümenin tüm yazılı konuları üzerine sizlere hizmet sağlamaktan gurur duyuyoruz. Yazılı tercümelerimizin doğru ve kusursuz bir şekilde sizlere ulaşabilmesi için yoğun bir şekilde denetim sürecini işliyoruz. Yaptığımız denetimlerle birlikte en küçük bir hataya dahi yer vermiyoruz.

Tercüme ve Çeviri

tercume-ceviri

Tercüme ve çeviri, uluslar arası bağlamda etkileşimi sağlamanın yanı sıra bağlayıcı bir niteliğe sahip oldukça geniş bir yelpazede incelenebilen bir konudur. Ülkemizde Tercüme ve çevirinin gelişimine baktığımızda ise, geçmişten bugüne kadar pek çok farklı kilometre taşları bulunmaktadır. Ülkemizin ticaret başta olmak üzere pek çok farklı kurumsal anlamda gelişim göstermesiyle birlikte Tercüme ve çeviri ihtiyacı da bununla doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Artış gösteren bu ihtiyaç aynı zamanda rekabete neden olmakta ve gelen bu rekabet ile birlikte Tercüme ve çeviri kalitesi üst seviyeye taşınmaktadır.

Tercüme ve çevirinin Bağlayıcı Niteliği

Tercüme ve çeviri kavramına günümüzdeki haliyle birlikte baktığımızda bağlayıcı niteliğinin artık daha yoğun olarak ön plana çıktığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Bağlayıcılık açısından hem kurumlar adına hem de bireyler adına resmi belgeler başta olmak ön plana çıkmakta olan bağlayıcı özelliklerle birlikte, aynı zamanda büyük bir önem de kazanmaktadır.

Tercüme ve çeviri için Kimlerle Çalışılmalı?

Tercüme ve çevirinin tüm özelliklerini incelediğimizde, etkili bir Tercüme ve çevirinin yapılabilmesi adına birlikte çalışmanız gereken tercümanlar da büyük önem kazanmaktadır. Tercüme ve çeviri yaptırmak istediğiniz alanda uzmanlığı bulunan tercümanların referanslarını kontrol ederek ilk aşamada sizler için uygun olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Aynı zamanda Tercüme ve çeviri için çalışma yapacağınız tercümanların, dile ne kadar hakim olduğu da oldukça önemli kriterdir. Bazı diller kendi içerisinde dahi, farklı temel lehçelere ayrılmaktadır. Bununla birlikte salt olarak dili bilmek yetmeyeceği gibi o dil üzerine hakimiyet gerekmektedir.

Tercüme ve çeviri Yöntemleri Nelerdir?

Tercüme ve çeviri, temel olarak iki farklı ana kategori üzerine ayrılmaktadır. İlk olarak hiç şüphesiz günümüzde en yoğun olarak tercih edilmekte olan Tercüme ve çeviri yöntemi yazılı Tercüme ve çevirilerdir. Yazılı Tercüme ve çevirilerin hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak oldukça büyük önem arz ettiği su götürmez bir gerçektir.

Yazılı Tercüme ve çeviriler de kendi içersinde temel olarak ayrılmaktadır. Yeminli olarak yapılan Tercüme ve çeviriler ve yeminsiz olarak yapılan Tercüme ve çeviriler yazılı Tercüme ve çevirilerin temel taşını oluşturmaktadır.

Tercüme ve çeviri yöntemlerinden bir diğerine baktığımızda ise sözlü olarak yapılan Tercüme ve çeviriler kendilerini göstermektedir. Sözlü olarak yapılan Tercüme ve çeviriler de tıpkı yazılı Tercüme ve çeviriler gibi iki farklı kategori üzerine ayrılmaktadır.

Sözlü olarak yapılan Tercüme ve çeviriler; ardıl Tercüme ve çeviri ve simultane Tercüme ve çeviri olarak ayrılık göstermektedir. Yöntem bakımından farklılık göstermekte olan sözlü Tercüme ve çeviriler, sözel olarak genellikle kurumlar adına yapılmaktadır. Sözlü olarak yapılan Tercüme ve çeviriler genellikle topluluğa seslenmek adına yapılmakla beraber birebir olarak yapılan özel Tercüme ve çevirilerde de sözlü Tercüme ve çevirilerin yabana atılamayacak bir payı vardır.

Tercüme ve çeviri Aşamaları Nelerden Oluşmaktadır?

Tercüme ve çeviri, belli başlı işlem aşamalarına sahiptir. Tek düze olarak yapılan Tercüme ve çeviriler amatörce olduğundan dolayı hiçbir zaman istediğiniz kalite seviyesine ulaşamamaktadır. Bununla birlikte temel işlem aşamalarından geçmeyerek yapılmış olan Tercüme ve çevirilerin seviyeleri bellidir.

Peki, Tercüme ve çeviride işlem aşamaları nelerdir?

İlk olarak çalıştığınız büro veya freelance tercüman fark etmeksizin yapılmış olan Tercüme ve çevirileri kontrol etmelilerdir. Tercüme ve çevirilerin kusursuz olarak yapılabilmesi adına kontrol işleminden sonra da editör onayına Tercüme ve çevirilerin sunulması elzemdir.

Fransızca Tercüme

fransızca-tercume

Fransızca, dil yapısı olarak Avrupa dilleri arasında belki de en zor dillerin başında yer almaktadır. Günümüzde, ülkemiz şartlarında en çok ihtiyaç duyulan diller arasında da ilk sıralarda konuşlanmakta olan Fransızca, özellikle ticaret ve tıp alanlarında son derece yaygın bir arza sahiptir. Ülkemizdeki şirketlerin, firmaların ve hatta devlet dairelerinin de içinde bulunduğu Fransa ile temas durumu dolayısıyla Fransızca Tercüme arza büyük bir arza sahip olduğu kadar büyük de bir öneme sahiptir. Uluslar arası düzeyde oluşan grafiklere baktığımızda ise ülkemizin Fransa ve Fransızca konuşulan ülkeler ile olan ilişkilerinin gelecek yıllarda da aktif bir şekilde olacağını görmek oldukça kolay. Özellikle anlaşma metinleri, hem Fransızca-Türkçe için hem de Türkçe-Fransızca için yani her iki tarafın da net bilgi sahibi olabileceği nitelikli metinleri içermektedir. Elbette bu durumda deneyimli bir Fransızca Tercüme bürosu veya tercümanıyla çalışmak da elzem bir hal alıyor.

Fransızca Tercümenin Önemi

Fransızca Tercüme için çalışacağınız çeviri bürosu, kesinlikle metinlerinizin en iyi ve en doğru anlamıyla tercüme edilmesine olanak sağlamalıdır. Aynı zamanda bu kriterlerin yanı sıra işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Her dilin tercümesinde ağırlıklı olarak bir veya birden fazla konu vardır. Fransızca için ticari ve tıp alanında yaygın olarak ülkemizde ihtiyaç duyulduğundan söz etmiştik. Bu konular ağırlıklı olmakla birlikte bunun yanı sıra Fransızca Tercüme, bireysel anlamda da oldukça büyük bir öneme sahip.

Fransızca Tercümenin İşlem Aşamaları

Özen gösterilerek oluşturulması gerekmekte olan Fransızca Tercüme, birden fazla işlem aşamasına sahiptir. Özellikle son okuma işlemi Fransızca çeviri de olmazsa olmazdır. Bu çeviri dili için yine her dilde olduğu gibi temelde resmiyet özellikleri gösteren metinlerin ve resmiyet özelliği olmayan metinlerin ayrı işlem aşamaları bulunmaktadır.

Ticari sözleşmeler, anlaşmalar, pasaport çevirileri, evlilik cüzdanı, diploma gibi resmi Fransızca metinlerin tercümelerde küçük hatalara bile yer olmamaktadır. Bu nedenle çalıştığınız büro veya çevirmen bu tip belgeler için noterden onay almalıdır.

Resmiyet düzeyinde olmayan kişisel yazışma metinleri vb. metinlerin belgeleri için yapılan çevirme işlemlerinde yine sağlıklı ilişkiler kurabilmeniz adına kontrol işlemi oldukça önemlidir. Önce tercümanın sonra da editörün onayı bu noktada çok önemlidir.

Fransızca Tercümede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fransızca dili, her dilde olduğu gibi kendine özgü ayırt edici özellikleri barındıran bir dildir. Tercümanlar Fransızca Tercüme için, dile hakim olmalarının yanı sıra pratiğe de sahip olmalılardır. Sadece yazınsal olarak değil işitsel olarak da Fransızca tecrübesi olan çevirmenler sizlere çok daha fazla katkı sağlayacaktır.

Sözlü Fransızca Tercüme

Uluslar arası platformlar başta olmak üzere Fransızca, artık pek çok alanda yazılı olduğu kadar sözlü olarak da ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte ardıl Fransızca Tercüme ve simultane Fransızca Tercüme de hayli önem kazanmaktadır.

Web Sitesi Tercümesi

web-sitesi-tercume

Web sitesi tercümesi bilgi, donanım, deneyim ve özen gerektirir. Edebi çeviri bilgisi de gerektirir. Web sitesi tercümelerinde yapılması gereken sadece sitede verilmek istenen içeriğin birebir çevirisi değildir. Web sitesi ziyaretçilerinin sitede harcadıkları zaman ortalaması süresi içerisinde mesajın farklı bir dile ve kültüre doğru aktarılabilmesi işidir. Edebi tercümelerde yaşanan bir sorun web sitesi tercümelerinde yaşanarak büyük sıkıntılara yol açabilir. Bir kelimenin bile yanlış tercihinden kaynaklı ve içerikle ilgili olmayan bir tavır sitenin yani ticari faaliyetin büyük zararlar görmesine neden olabilir. Özellikle e-ticaret yapan sitelerin bu tür durumlarda yaşadığı sıkıntı ciroya olumsuz olarak yansır. Şirketlerin web sitelerinde faaliyet konusu hakkında hizmet ve ürün bilgileri ve iletişim detayları yer alır.

Tüm web siteleri için ortak nokta verilmek istenen mesajın sınırlı saniyeler içerisinde doğru olarak karşı tarafa aktarılabilmesidir. Özellikle slogan, spot sözcükler, esprili satış taktikleri birebir çeviri ile hiçbir işe yaramaz. Kaynak dilde bulunan sloganın vermek istediği mesajın hedef dilde de benzerinin bulunabilmesi önem taşır. Bu iş sadece dili bildiği için çeviri yapabilen bir tercümanın becerebileceği bir iş değildir. Bu tür detaylarda, reklam ve pazarlamacılar, dil bilimciler ve hedef ülkenin kültürü hakkında bilgi sahibi olanlar slogan üretebilir.

Web sitesi tercümesi alanında kelimelerin ve ifadelerin özenle seçilmesi dikkat edilmesi gereken en önemli konudur. Şirketler web sitelerini İngilizce ye çevirme ihtiyacı duyabilirler. Global pazarda yer almak isteyen şirketler için bu bir zaruri yettir. Özel olarak bir ülkede iş yapan ve o ülkenin müşterisine hitap etmek isteyen şirketlerin web sitelerinin de hedef dile çevrilmesi gereklidir. Web sitesi çevirilerinde mutlaka site haritası hazırlanarak çeviri yapılmalıdır.

Çevirmenin sadece gördüğünü çevirdiği ve programcının da bu çevirileri yerine yerleştirdiği sitelerde istenen amaca ulaşılamaz. Özellikle Arapça, Rusça, Farsça ve Çince gibi farklı alfabe kullanılan ülkelerde web sitesi çevirisi yapmak daha da zordur. Global kitleye ulaşabilmek, web sitesine daha çok ziyaretçi çekebilmek, sitenin karını artırmak ve arama motorlarında daha çok görünmek için web sitesi çevirisi yapma ihtiyacı duyulur.

Web sitesi tercümesi sıradan bir çalışma değildir. Hedef dilin karakter, sözcük, gramer, cümle yapısı ve diline dikkat etmek gerekir. Çeviri görsel, teknik ve dil açısından desteklenmelidir. Hedef kitle doğru tespit edilmeli ve yapılan çeviri çalışmalarına bu şekilde yön verilmelidir. Konusunda uzman tercümanlar grafik tasarımcılarla ortak olarak çalışmalıdır.

Grafik ve metinler grup olarak yerleştirilmelidir. Sunulan sitede birden fazla dil seçeneği ile hizmet vermek müşteri sayısında artışa sebep olacaktır. Bu artış ile beraber yurtdışı satışları da başlayabilir. Web sitesi çevirileri mutlaka konusunda deneyimli, web site ve e-ticaret tecrübesi olan tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Özetle web sitesi çevirisi yapılırken mutlaka transcreation yani yaratıcı çeviriden faydalanılması gerekir.

Çeviri Bürosu

ceviri-burosu

Her ülkenin kendi duygu düşünceleri ve yılların kültür birikimleri katkıları ile kullandığı dili bulunmakta, yabancı dil eğitimi ile günlük yaşamda farklı ülkeler arasında iletişim kurabilmek mümkün olsa da daha profesyonel düzeylerde alınan eğitimlerle tercüme yapabilmek mümkün olmayacaktır. Bu alanda çeviri bürosu hizmetleri devreye girmekte ve çeviri hizmeti verilen alanda uzmanlıkları bulunan bireyler, sözcüklerin kelime anlamı üzerinden değil de terim anlamı üzerinden çeviri hizmetleri vermektedir. Çeviri profesyonel insanları yapması gereken bir başlık olmakta ve birebir kelime anlamları çevrilerek yapılan tercümeler çoğu zaman o dili ve çeviri yapılan belgeyi katletmek anlamına gelmektedir.

Yeminli tercümanların noter tasdikleri ile hazırladığı çeviriler her alanda bireyler için sorunsuz işlemler anlamına gelecektir. Verilen hizmetler arasındaki en büyük par şüphesiz Ticari tercümelerin olmaktadır. Şirket faaliyet belgeleri, ticari sözleşmeler,  fizibilite raporları, uluslararası şartnameler gibi başlıklar altında verilen noter tasdikli çeviri hizmetleri tüm işletmelere istedikleri alanda çok kar getiren destekler verilmektedir. Tercümanlar yurt dışındaki ortaklar için bağ kurmakta ve kurulan bağdaki sorunsuzluk yapılan işlerin daha sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamaktadır. Çeviri bürosu hizmetleri arasında başka bir başlıkta hukuki tercümeler de çok önemli olmaktadır. Kanun ve yönetmelikler, borçlar hukuku, icra hukuku, ihbarname, mahkeme kararları alanında yapılan terimlere uygun çevirilerle oldukça üst düzey faydalar elde edilecektir. Bunlar dışında terimlere göre yapılacak çevirilerin önemli olduğu diğer başlıklar arasında teknik, tıbbi, medikal, akademik gibi alanlarda bulunmaktadır. İngilizce çoğunlukta olsa da Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince gibi dillerde de çeviri hizmetleri verilmektedir. Bunların yanında deşifre tercümeler de yapılmaktadır. Bu hizmetlerde farklı dillerdeki toplantı, seminer, belgesel, hatta dizi, film gibi multi medya özellikleri ile Cd, Dvd gibi alanlarda depolanmış seçeneklerinde tercümeleri yapılabilmektedir. Bu alanda yetkin tercümanların yanında teknolojik cihazlardan da destekler alınmakta ve hizmetler de kalite oluşturmak adına her türlü araç kullanılmaktadır. Herhangi bir bilginin var olan belgeleri üzerinden tercümesinin yanında simultane tercüme hizmetleri de bulunmakta; eş zamanlı olarak yapılan bu tercümeler daha çok birçok ülke temsilcisinin katıldığı toplantı, konferans gibi durumlarda tercih edilmektedir.

Çağımızda bilgiye ulaşmanın en kestirme yolu şüphesiz internetten geçmekte, ancak pek çok bilginin yer aldığı yabancı kaynaklardan istifade kısıtlı dil kullanımları ile çok da mümkün olmamaktadır. Çeviri bürosu hizmetleri arasında yer alan Web sitesi tercüme hizmetleri ile yabancı kaynaklardan çeviri yapılabildiği gibi ister bireysel isterseniz de kurumsal anlamdaki web sitelerinin yabancı dile çevrilerek daha geniş kesimlere hitap eder duruma getirmek mümkün olmaktadır. Bu hizmetlerin yanı sıra pantent, Apostil, kitap- katalog- broşür, sözlü- ardıl tercümelerde yeminli tercümanların verdiği hizmetler arasında yer almaktadır. Her alanda anlaşma sağlayabilmek ve farklı dillerden olan kaynakları doğru yorumlayabilmek için profesyonel düzenlerde sağlanan çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeminli Tercüman

 

yeminli-tercume

Yeminli tercüman; hem şahıslar için hem de kurumlar için resmi makamlara sunulacak olan belgelerin veya resmi değere sahip sözlü çeviriler için çeviri hizmeti yapan kişilerdir.

Tercümanlık hizmeti vermekte olan tercümanlar, noter yeminli tercüman olabilmek için; alanında eğitim görmüş oldukları dilin diploması ile birlikte noter huzuruna giderek yemin etmektedirler. Yeminli Tercüman sıfatına sahip olan veya olacak tercümanların tercümanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları elzemdir. Noterde işlemler bittikten ve noter huzurunda yemin ettikten sonra tercümanlar, yeminli tercüman niteliğini kazanmakla birlikte aynı zamanda yemin zaptını almaktadırlar. Bu sayede tercümanlar, resmi belgelere imza atabilme ve kaşe basabilme yetkisine sahip olmaktadırlar.

Yemin zaptı nedir ve Ne Anlama Gelmektedir?

Yeminli Tercüman olmanın baş şartından olan yemin zaptları; noterler tarafından hazırlanan belgelerdir. Bu belgeler, tercümanların yeterlilik düzeyini kanıtlar nitelikte olduğunu belirten imgelerdir.

Yeminli Tercümanlarımız ile Kaliteli Tercümanlık Hizmeti

Kurum veya şahıs ayırt etmeden resmi niteliğe sahip olan belge, dosya veya evraklarınızın bir dilden diğerine çevrilmesinde yeminli tercümanlarımız sizler için kaliteli bir şekilde hizmet vermektedirler.

Yeminli Tercüman olarak görev yapmakta olan ekip arkadaşlarımız iş disiplinlerinin bilincinde olarak, yeminli tercümanlığın getirdiği ağır yükü başarılı bir şekilde kaldıran ve hatasız bir şekilde yeminli tercümanlık yapmaktadırlar.

Yeminli Tercümanlar ve Yeminsiz Tercümanlar Arasındaki Farklar Neler?

İlk olarak yeminli tercümanlar, noter tarafından sahip oldukları zaptlarla birlikte özel belge ve evrakların altına imza atabilmekte ve aynı zamanda kaşe basabilmektedirler.

Yeminsiz tercümanlar ise bu tür belgelere imza atamaz ve kaşe basamaz.

Yeminli tercümanlar daha çok kurumsal alanlarda faaliyet gösterirken, yeminsiz tercümanlar şahıslara yönelik hizmet vermektedirler.

Yeminli Tercümanlarımızın Çalışma Alanları

Alanlarında uzmanlık seviyesinde olan yeminli tercüman arkadaşlarımız, pek çok farklı alanda resmiyet taşıyan belgeler için çeviri yapabilmektedirler.

Bilimsel Tercümeler, Teknik Tercümeler ve Tıbbi alanda olan tercümeler.

Hukuki Tercümeler, Ticari Tercümeler ve şahıslar için özel evrakların (ölüm belgesi, ikametgah gibi) tercümeleri, yeminli tercüman hizmeti vermekte olan ekip arkadaşlarımızın başlıca hizmet verdiği alanlardır. Bununla birlikte bu tercüme kategorileri kendi aralarında pek çok farklı alt kategoriye de ayrılmaktadır.

 

Tercüme Bürosu

 

tercüme-bürosu

Tercüme, temel olarak bakıldığında; herhangi bir dil üzerine, yazılı veya sözlü olarak kaynaktan hedefe doğru yapılan işlemlerdir. Tercüme, kaynak dilden hedef dile doğru tercümanlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Günümüzde baktığımızda ise artık tercüme, geçtiğimiz dönemlere kıyasla çok daha fazla kişiye hitap edebilen işlevsel bir konu haline bürünmüştür. Bu durumda teknoloji, tercüme bürosu için de varlığını ön plana çıkarmış ve makine tercümesi olarak adlandırılmaya başlanan fakat tercümanların tercüme ettiği seviyeyi henüz günümüzde yakalayamamış olan tercüme yöntemini ortaya çıkarmıştır. Aslında bir bakıma, salt olarak makine tercümesine odaklanmadığımızda ise teknoloji bu anlamda tercümeyi yapacak olan tercümanlara veya en basitinden günlük hayatta bir kelime çevirisi yapacak insanlara son derece pratik imkanlar sağlamaya başlamıştır.

Teknolojinin tercümeye ait gelişimi bir yana dursun, günümüzün bir diğer özelliği de ülkeler arası ve farklı etnik kökenler arası yakınlaşma. Dünya giderek küçülmeye ve daha çok globalleşmeye yönelen bir eğilim içerisinde olduğundan dolayı tercümeler, bu aşamada herkes için gereksinim haline geliyor. Öyle ki; eğitimden, evliliğe, evlilikten ise firmalar arası yazışmalar kadar her alanda birleştirici gücü tercüme metinleri yahut sözlü bir şekilde yapılan tercümeler oluşturuyor.

Tercüme Nasıl Yapılır?

Tercümenin, artık yaşadığımız çağ için önemi bu kadar artmışken tercümenin nasıl yapıldığını, hangi işlemlerden geçerek sizlere (müşterilere) ulaştırıldığına da değinmeden geçmek yanlış olur.

İlk olarak, tercümenin durumunu baz aldığımızda karşımıza 2 farklı kategori çıkıyor. Bunlardan ilki; yazılı tercüme oluyor, diğeri ise sözlü tercüme oluyor.

1-Yazılı Tercümeler: Yazılı olarak yapılan tercümeler de temel olarak kendi içerisinde 2 alt dala ayrılıyor; yeminli ve yeminsiz tercümeler.

Yeminli ve yeminsiz tercümelerin temel işleniş mantığı belli bir noktaya kadar aynı olsa da küçük detaylar bu iki alt dal arasındaki farkı oluşturuyor.

Yazılı tercümelerin işleniş aşaması ise şu şekilde oluyor;

  • Müşterilerin, tercüme bürosu veya freelance tercüman ile iletişime geçerek yazılı metinleri teslim etmesi,
  • Tüm detayları ile birlikte tercümesi yapılacak olan metinleri teslim alan, tercümanlar metni inceler. Yeminli tercümeler rakamsal değer içerebileceği için, yeminli tercümelerdeki bu gibi detaylara ayrıca dikkat edilir.
  • Metnin incelemesi bittikten sonra hedef dile çevrilir.
  • Hedef dile çevrilmiş olan tercüme, eğer yeminsiz ise gerekli kontroller tercüman tarafından yapılarak müşteriye ulaştırılır. Eğer tercüme, yeminli tercüme ise; önce editörün onayına, daha sonra ise noterin onayına sunularak onay beklenir ve tüm aşamaları geçtikten sonra müşteriye teslim edilir.

2-Sözlü Tercümeler: Sözlü tercümeler de tıpkı yazılı tercümeler gibi temelde 2 farklı ana kategoriye ayrılıyor; ardıl tercümeler ve simultane tercümeler.

Sözlü tercümelerin yapılışı ise anlık gerçekleşeceği için buradaki farkı sözlü tercümenin yapılış şekli (eş zamanlı veya not alarak yapılan olarak) ve tercümanın kendisi belirliyor.

Tüm dillerde yazılı ve sözlü tercüme ihtiyaçlarınız için http://turkiyetercumeceviri.com/ web sayfasındaki terüme bürosundan profesyonel ve kaliteli tercüme hizmeti alabilirsiniz.

Nasıl Tercüme Yapılır?

ardil-ceviri

Çağımızın gelişen hayat koşulları ile birlikte, tercümede gelişmiş ve de gelişmeye devam etmekte olan bir konudur. Tercüme, artık sosyal hayata da indirgenebilmekte olan ve eski dönemlerdeki gibi sadece firmaların veya devletlerin değil aynı zamanda bireylerin iletişimi için de bir gereksinim haline gelmiştir. Bu durumda ise tercümeyi yapan kişiler, yani tercümanların yetenekleri büyük önem kazanmıştır. Özellikle yeminli tercüme olarak sıfata sahip olan resmi belgelerin sözlü veya yazılı tercümesinde kusursuzluk ön planda olduğundan dolayı, bu tarzda hizmet veren tercümanlar çok daha fazla işine konsantre olmalıdır. Elbette, yeminsiz olarak tercüme yapmakta olanlar da resmi olmayan konuların çevriminde dile hakim olmalıdır.

Tercüme Nasıl Yapılır?

Tercüme, diller arası çevrim işlemi anlamına gelse de yapılış süreci bir hayli karmaşıktır.

Tercüme süreci, temel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır.

1.Kaynak metnin tercüman tarafından incelenerek çözümlenme süreci,

2.Hedef dile çözümlenen tercümenin aktarılması için doğru kelime seçimleri,

3.Tercüme metninin oluşturulması.

Tüm bu aşamalar birbirini izleyen aşamalardır. Yani, bu aşamalardan hiçbiri birbirinden bağımsız olarak hareket edememekte ve bağımsız olarak çevrim yapılamamaktadır. Bu aşamaların birbiriyle bu kadar ilişik olmasının asıl sebebi ise tercümanların düşünceleridir. Tercümanlar, bir metnin çevirisinde ilk aşamadayken dahi, doğru kelime seçimini nasıl yapabileceğini ve metni nasıl tamamlayabileceğini düşünür ve bu durum gayet doğaldır.

Tercüme temel işlemlerden geçtikten sonra ise, tercümeyi yaptırmak isteyen müşteriye ulaşmadan ise şu aşamalardan geçmektedir.

1-Çeviri aşaması: Tercüman tarafından yapılan ve bu metne geçmeden önce bahsettiğimiz aşamalardan oluşan işlemdir. Çevirisinin yapılması istenilen hedef dil tercümanın ana dili olmaktadır. Aynı şekilde dil, tercümanın ana dili olacağı gibi, tercüme edilen konu da tercümanın uzmanlık alanına dahil olmalıdır.

2-Ön okuma aşaması: Bu aşamada yine tercüman aktif bir rol üstlenmektedir. Tercüman, tercümeyi okumaya başlar ve varsa imla gibi hataları düzeltir.

3-Düzeltme (iyileştirme) aşaması: Düzeltme aşaması tercüman veya düzeltmen tarafından yapılabilmekte olan bir aşamadır.

4-Denetleme aşaması: Denetleme aşaması, tercümenin son virajı olarak nitelendirilebilir. Bu aşamada denetlemeyi yapacak olan uzman denetmen; kaynak dil konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmayabilir. Ancak denetmen, tercümenin yapıldığı hedef dil üzerine uzmandır. Bu süreçte kaynak metin ve tercümesi edilen metin karşılaştırılır.

5-Son okuma aşaması: Tercümenin artık olgunlaştığı ve bitmeye yaklaştığı aşamadır. Son prova adını da alabilen bu işlem, yine uzmanları tarafından yapılmaktadır.

6-Kalite güvence aşaması: Tercümenin her detayıyla birlikte değerlendirildiği aşama olan kalite güvence aşaması; tercümede kullanılan dil yapısındaki kalite, tercümenin hedef okuyuculara hitap edebilme yeterliliği, metrik dönüşümler, varsa rakamsal değerlerin doğru oluşu gibi temel öğeler üzerinden yapılmaktadır. Bu aşamada ise tüm bu değerlendirmeleri yapan kişi proje yöneticisidir. Metnin bu şekilde değerlendirmesinin yanında özgünlük, erişilebilirlik gibi nitelikleri de incelenerek proje yöneticisi tarafından puanlanmaktadır.

 

 

Tercümanların İş İmkanları

tercumanlarin-is-imkanlari

Çağımızın en popüler meslekleri arasında yer alan ve yükselerek devam etmekte olan bir değer olan tercümanlık, gittikçe önem arz eden bir konu haline gelmiştir. Tercümanlığın tanımı her ne kadar sadece belli bir dilden belli bir dile tercümeyi gerçekleştiren bir kişi olsa bile, mesleğin detayları irdelendiğinde çok daha geniş bir alana hitap ettiğini ve hem kurumsal hem de bireysel düzeyde hizmet vermekte olan meslekler arasında da baş sıralarda yer aldığını görmemiz mümkün hale geliyor.

Tercümanın Görevleri Nelerdir?

Tercümanların çalışma dönemleri sadece tercüme aşamasında gerçekleşmemektedir. Tercüme öncesi hazırlık aşaması ve tercüme sonrası kontrol aşaması da, tercümanların görevlerinin kapsamında yer almaktadır.

Bir tercümanın ilk olarak, doğru bir şekilde tercüme yapabilmesi adına görevi; çevirinin yapılacak olan dil üzerindeki incelemeyi yapmaktır. Bu incelemeyi tamamladıktan sonra artık konusuna göre tercümeyi hangi dil kullanımı gerekiyorsa o dille birlikte yapabilir seviyeye gelmekte ve tercüme işlemini tamamlar.

Tercümanlar, kendi tercümeleri veya bir başka tercümanın tercümesini (aynı dilde ve aynı uzmanlık alanında olması kaydıyla) kontrol eder.

Aynı zamanda tercüman olarak meslekte başarılı olmak isteyenler, dil gelişmelerini çok yakından izlerler. Bu hem ana dil, hem de tercümanın yabancı dili için geçerli bir konudur.

Tercümanlığın Gerektirdiği Nitelikler Neler?

Tercüman olmak isteyenler;

Akademik yetenekleri, becerileri ve eğer metin çevirileri için tercümanlık görevini üstlenecekse akıcı bir yazım tekniğine sahip olmaları,

Anlama ve anladığını doğru bir şekilde ifade edebilme becerisine sahip olmaları,

Yabancı dile ilgili olduğu kadar dilin gelişmesine ve dili konuşanlar kültürel özelliklerine hakim olmaları,

Son olarak ise tercüme yapma konusunda istekli bir şekilde çalışma yapabilecek kişiler olmalılardır.

Tercümanların Çalışma Ortamları

Tercüman olarak çalışan kişiler, genellikle tek başlarına sakin bir ortamda çalışmaktadırlar. Tercüman olarak büroda çalışmakta olan kişilerin genellikle kendi odaları bulunmakta ve bu odalarda tercüme işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

Freelance olarak çalışmakta olan tercümanlar ise istedikleri alanlarda çalışabilmektedirler.

Tercümanlık İş İmkânları

Tercümanlığın iş imkânlarını çok geniş bir yelpazede incelemek mümkündür. Bu mesleğe olan rağbet, mesleği artık çok farklı boyutlara taşımaktadır.

Kamu kuruluşları, dergiler, gazeteler, uluslar arası firmalarda, bakanlıklar gibi birçok farklı alanda tercümanlar iş imkânına sahiptirler.

Tercümanlar, görev yaptıkları sıfata göre iki farklı şekilde hizmet vermektedirler.

1-Yeminli Tercümanlar

Yeminli tercümanlar, günümüzde en çok talebe sahip olan tercümanlardır. Noterden yemini olan ve resmi konular üzerine tercüme yapabilme yetkisine sahip olan tercümanların iş imkânları oldukça fazla ve geniştir. Her türlü resmi belgenin tercümesini yapabilmekte olan yeminli tercümanların çalışma alanları genellikle büro olmakla birlikte, bu sıfata sahip tercümanlar genellikle ilerleyen dönemlerde kendi bürolarını açarak orada hizmet verebilmektedirler.

Artan talep doğrultusunda yeminli tercümanların aldığı ücret de günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda oldukça iyi bir seviyededir.

2-Yeminsiz Tercümanlar

Yeminsiz tercümanların çalışma alanları ve iş imkanları biraz daha dar olsa da, yine de genel itibariyle oldukça iyi seviyededir. Tercüme büroları yeminsiz tercümanlar için en ideal iş imkanı olmaktadır.

Bir önceki yazımızda noter yeminli tercüme ile ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.