Tercüme Büroları

tercume-burolariTercüme Büroları, tercüme yaptıracak müşteriler ile tercüman arasında bir aracı kurum rolünü üstlenen kurumlardır. Tercüme büroları genellikle çeviri yaptırmak isteyenlerle, çeviri yapacak olan tercümanlar arasında resmi muhatap görevindedir.

Çeviri Bürolarının kalitelerini tercümanlar belirlemekle birlikte, aynı zamanda tercüme bürolarının daha önce birlikte iş yapmış olduğu kurumlar ve bireyler de kalite kıstasını belirlemektedir. Tercüme Bürolarına prestij ve ayırt edici bir kimlik sağlayacak asıl konu ise, tercümelerin en ufak hataya dahi yer verilmeden, tekrar kontrol edilmiş olduğundan emin olacak şekilde müşterilerine hizmet vermesidir. Zira hem bireysel hem de resmi konularda tercümede yapılacak küçük hatalar firmaya itibar kaybettireceğinden mütevellit bu tür konulara özen gösterilmelidir.

Tercüme büroları temel olarak 2 farklı şekilde incelenebilmektedir.

1-Yeminli Tercüme Büroları

2-Yeminsiz Tercüme Büroları

Yeminli Tercüme Büroları

Yeminli Tercüme bürolarına yeminli tercüme bürosu niteliğini kazandıranlar tercümanlardır. Tercümanların, noter huzurunda yemin ederek sahip oldukları noter zaptı sayesinde edindikleri yeminli tercüman sıfatı, çalışacakları tercüme bürolarına da yeminli ön adını verir.

Yeminli Tercüme Büroları, dil verdiği hizmet sayısı kadar yeminli tercümana sahip olmalıdır. Her tercüman her dile hakim olamayacağından dolayı alanında uzman tercümanları tercih ederek fark yaratmalılardır.

Çalışma Alanları: Yeminli Tercüme Büroları şirketler, devlet kurumları ve resmi belgelerin tümü için tercüme işlemi yapabilirler.

Yeminli Tercümeler başlıca; akademik belgelerde, ticari belgelerde, hukuki belgelerde ve teknik belgelerde yapılmaktadır.

Çalışma Süreci: Resmi belge ve evraklar ilk olarak müşterilerin tercih ettiği tercüme bürolarına detayları belirtilecek şekilde gönderilir. Belge veya doküman metnini alan yeminli tercüme büroları, çevrimi yapılması istenilen dil üzerine yemini bulunan tercümanlara (hangi dilde ve hangi sektörde ise ona göre seçim yaparak) tercümesi yapılacak olan metni müşterilerin belirttiği detaylarla birlikte gönderirler. Daha sonraki işlemler yeminli tercümandan editöre, editörden noter onayına ve tasdikine şeklinde ilerler. Yeminli Tercüme Büroları belgelerin hatasız olduğunu tekrar incelemelidir.

Yeminsiz Tercüme Büroları

Yeminsiz Tercüme Büroları, noter onayı gerektirmeyen metinlerde çevirme işlemini yapabilmektedir. Yeminsiz Tercüme Büroları azınlıktadır.

Çalışma Alanları: Yeminsiz Tercümeler genellikle bireysel konular için şahıslar adına yapılmaktadır. Buna kişisel mektuplar örnek gösterilebilir.

Çalışma Süreci: Yeminsiz Tercümeler için imza ve kaşe gerekmediğinden dolayı, hızlı bir çalışma süreci bulunmaktadır.

Bir cevap yazın