Redaksiyon Nasıl Yapılır

redaksiyon

Bir metin düzenlenip şablonuna uygun hale getirildikten sonra teslim edilmeden ya da yayımlanmadan önce son gözden geçirmelerine ve varsa hatalarının düzeltilmesine redaksiyon adı verilmektedir. Bu düzenleme işlemi, redaksiyon nasıl yapılır bilen ve hata tespit edip düzeltebilen konusunda uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır. Roman, öykü, deneme, makale gibi metinlerin yayımlanmadan önce son gözden geçirilmesi ve varsa hatalarının düzeltilmesi işlemi konusunda uzman bir redaktör tarafından dikkatli ve özenli bir biçimde yapılmaktadır. Redaksiyon işlemi Türkçe metinlerin hazırlanıp yayınlanmadan önce kontrol edilmesi olarak bilinmesinin yanı sıra çeviri metinlerinin de teslimatından önce gerçekleştirilir ve varsa metinlerdeki hatalar ve eksikler saptanalar düzeltilir.

Çeviri oldukça uzun ve zahmetli bir iştir. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra çeviri işlemi gerçekleştirilir fakat sadece bu işlemin gerçekleştirilmiş olması çevirinin bitmiş olduğu anlamına gelmemektedir. Çeviri tamamlandıktan sonra hem çeviri konusunda uzman hem de gramere hakim bir başka uzman kişi tarafından kontrol edilir. Redaksiyon nasıl yapılır, hatalar nasıl tespit edilip düzeltilir bilen uzman bir kişi tarafından çeviri yeniden gözden geçirilir, kelimeler kontrol edilir, kaynak metin ve hedef dil arasında kopukluklar varsa veya kelime hataları bulunuyorsa bu hatalar tespit edilerek düzeltilir ve bu işlemin sonucunda çeviri tam anlamıyla tamamlanmış olur. İyi ve güvenilir bir çevirinin oluşabilmesi için uzman bir çevirmen tarafından çevirinin yapılmış olması kadar imla kurallarının doğru olması, doğru kelimelerin kullanılmış olması da büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple metin hazır hale getirildikten sonra olası hataların saptanıp düzeltilmesi de en az çevirinin yapılması kadar önemlidir.

Çevirmenler bir çeviri için oldukça uzun zaman harcamakta ve bu sebeple de çeviri yaparken oldukça yorulmaktadırlar. Bu sebeple çeviride hatalar bulunması oldukça normaldir. Bu yorgunluk ve olabilecek hatalar göz önünde bulundurularak redaksiyon nasıl yapılır ve hatalar nasıl düzeltilir iyi bilen bir başka uzman tarafından kaynak metin ve hedef dile aktarılan metin karşılaştırılır, hedef metindeki hatalar saptanır ve bu hatalar düzeltilir. Metinler büyük emek harcanarak hazırlanmaktadır bu sebeple metindeki hataların giderilmesi de en az çevirinin ve metnin iyi olması kadar önemlidir. Redaksiyon işlemi profesyonellik gerektiren bir iştir. Sadece dile hakim kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek olan bu düzenleme işlemi sadece imla kurallarına uygun hale getirme, metnin şablonunun belirlenmesi olarak algılanmamalıdır. Redaksiyon işlemi aynı zamanda dilin ustaca kullanılmasını sağlayan, metnin bütünlüğünü bozmadan düzeltmelerin yapılması, yazarın dil ve üslubuna müdahale edilmeden düzeltmelerin yapılması işlemidir. Bu sebeple redaksiyon işlemi konusunda uzman bir kimse tarafından yapılmalı ve metnin bütünlüğü ve yazarın stiline müdahale edilmediğinden emin olarak gerçekleştirilmelidir. Bu düzenleme işlemi en az oluşturulan metin kadar önemli olup bu işe gerekli özeni gösterebilecek uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.