Tercümanların İş İmkanları

tercumanlarin-is-imkanlari

Çağımızın en popüler meslekleri arasında yer alan ve yükselerek devam etmekte olan bir değer olan tercümanlık, gittikçe önem arz eden bir konu haline gelmiştir. Tercümanlığın tanımı her ne kadar sadece belli bir dilden belli bir dile tercümeyi gerçekleştiren bir kişi olsa bile, mesleğin detayları irdelendiğinde çok daha geniş bir alana hitap ettiğini ve hem kurumsal hem de bireysel düzeyde hizmet vermekte olan meslekler arasında da baş sıralarda yer aldığını görmemiz mümkün hale geliyor.

Tercümanın Görevleri Nelerdir?

Tercümanların çalışma dönemleri sadece tercüme aşamasında gerçekleşmemektedir. Tercüme öncesi hazırlık aşaması ve tercüme sonrası kontrol aşaması da, tercümanların görevlerinin kapsamında yer almaktadır.

Bir tercümanın ilk olarak, doğru bir şekilde tercüme yapabilmesi adına görevi; çevirinin yapılacak olan dil üzerindeki incelemeyi yapmaktır. Bu incelemeyi tamamladıktan sonra artık konusuna göre tercümeyi hangi dil kullanımı gerekiyorsa o dille birlikte yapabilir seviyeye gelmekte ve tercüme işlemini tamamlar.

Tercümanlar, kendi tercümeleri veya bir başka tercümanın tercümesini (aynı dilde ve aynı uzmanlık alanında olması kaydıyla) kontrol eder.

Aynı zamanda tercüman olarak meslekte başarılı olmak isteyenler, dil gelişmelerini çok yakından izlerler. Bu hem ana dil, hem de tercümanın yabancı dili için geçerli bir konudur.

Tercümanlığın Gerektirdiği Nitelikler Neler?

Tercüman olmak isteyenler;

Akademik yetenekleri, becerileri ve eğer metin çevirileri için tercümanlık görevini üstlenecekse akıcı bir yazım tekniğine sahip olmaları,

Anlama ve anladığını doğru bir şekilde ifade edebilme becerisine sahip olmaları,

Yabancı dile ilgili olduğu kadar dilin gelişmesine ve dili konuşanlar kültürel özelliklerine hakim olmaları,

Son olarak ise tercüme yapma konusunda istekli bir şekilde çalışma yapabilecek kişiler olmalılardır.

Tercümanların Çalışma Ortamları

Tercüman olarak çalışan kişiler, genellikle tek başlarına sakin bir ortamda çalışmaktadırlar. Tercüman olarak büroda çalışmakta olan kişilerin genellikle kendi odaları bulunmakta ve bu odalarda tercüme işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

Freelance olarak çalışmakta olan tercümanlar ise istedikleri alanlarda çalışabilmektedirler.

Tercümanlık İş İmkânları

Tercümanlığın iş imkânlarını çok geniş bir yelpazede incelemek mümkündür. Bu mesleğe olan rağbet, mesleği artık çok farklı boyutlara taşımaktadır.

Kamu kuruluşları, dergiler, gazeteler, uluslar arası firmalarda, bakanlıklar gibi birçok farklı alanda tercümanlar iş imkânına sahiptirler.

Tercümanlar, görev yaptıkları sıfata göre iki farklı şekilde hizmet vermektedirler.

1-Yeminli Tercümanlar

Yeminli tercümanlar, günümüzde en çok talebe sahip olan tercümanlardır. Noterden yemini olan ve resmi konular üzerine tercüme yapabilme yetkisine sahip olan tercümanların iş imkânları oldukça fazla ve geniştir. Her türlü resmi belgenin tercümesini yapabilmekte olan yeminli tercümanların çalışma alanları genellikle büro olmakla birlikte, bu sıfata sahip tercümanlar genellikle ilerleyen dönemlerde kendi bürolarını açarak orada hizmet verebilmektedirler.

Artan talep doğrultusunda yeminli tercümanların aldığı ücret de günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda oldukça iyi bir seviyededir.

2-Yeminsiz Tercümanlar

Yeminsiz tercümanların çalışma alanları ve iş imkanları biraz daha dar olsa da, yine de genel itibariyle oldukça iyi seviyededir. Tercüme büroları yeminsiz tercümanlar için en ideal iş imkanı olmaktadır.

Bir önceki yazımızda noter yeminli tercüme ile ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Noter Yeminli Tercüme

yeminli-tercume

Resmi makamlar tarafından istenilen, uluslar arası niteliğe sahip olan veya mahkeme kararı tarzında olan evraklar için noter yeminli tercüme gereklidir. Noter yeminli tercümeler resmi hükme sahiptirler ve noktalama hatasını dahi kabul etmezler. Bu nedenle bu tür belgeler noter yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

Noter Yeminli Tercüme Hizmeti Kimler Tarafından Sağlanmaktadır?

Noter yeminli tercümeleri yapacak olan noter yeminli tercümanlar, noter huzurunda lisans veya yüksek lisan diplomaları eşliğinde yemin etmiş olan ve mühürlenmiş olan kişilerdir. Noter yeminli tercümanlar, noterden zapt sahibidirler ve resmi belgelerde imza yetkisine sahiptirler.

Alanında uzman noter yeminli tercümanlarımız ile sizlere eşsiz bir tercüme hizmeti sağlamaktayız. Sadece bilinen ve dünyanın en çok konuşulan dilleri için değil, pek çok farklı dilde ve pek çok farklı alanda noter yeminli tercüme hizmeti sağlayan tercümanlarımızla birlikte çalışmakta ve sizleri memnun etmekteyiz.

Noter yemini gereken tercümelerinizde en ufak bir hatayı dahi gözden kaçırmamak adına yeminli tercümanlarımız yapmış olduğu tercümeyi ilk olarak editörlerimize ve sonrada tercümanımızın yemin zaptını aldığı notere ulaştırmaktayız. Bu sayede tercümeleriniz eksiksiz bir şekilde çevrilmiş olmaktadırlar.

Noter Yeminli Tercümenin Yapıldığı Belgeler

Noter yeminli tercümenin yapıldığı belgeler ve kategoriler oldukça geniştir.

Kira Kontrat Tercümesi

Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi

Faaliyet Belgesi Tercümesi

Şirket Bilançosu Tercümesi

Gelir Tablosu Tercümesi

Nakit Akım Tablosu tercümesi

Alım – Satım Sözleşmesi Tercümesi

Şirket Kuruluş Sözleşmesi Tercümesi

Deniz Taşımacılığı Sözleşmesi

Ruhsat Belgeleri Tercümesi

Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi

Fatura Tercümesi

Temsilcilik Sözleşmesi Tercümesi

Distribütörlük Anlaşması Tercümesi

İdari Şartname Tercümesi

Hesap Ekstresi Tercümesi

Banka Dökümü Tercümesi

Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi

Başvuru Talep Yazısı Tercümesi

Tapu Tercümesi

Kredi Sözleşmesi Tercümesi

AB Projeleri Tercümeleri

Vergi Beyannamesi Tercümesi

Oda Sicil Kaydı Tercümesi

İmza Sirküleri Tercümesi

Bayilik Sözleşmesi Tercümesi

Vergi Levhası Tercümesi

Pazarlama Sözleşmesi Tercümesi

İnşaat Sözleşmesi Tercümesi

Sigorta Poliçesi Tercümesi

Garanti Belgesi Tercümesi

Devlet Teşvik ve Destekleri Tercümesi

Hissedarlar Sözleşmesi Tercümesi

Bilirkişi Raporu Tercümesi

İhale Belgeleri ve Şartname Tercümesi

Teminat Mektubu Tercümesi

Ticari Yazışmaların Tercümesi

Ticari Vize Evrakları Tercümesi

Taşeron Sözleşmesi Tercümesi

Ehliyet Tercümesi

Vekaletname Tercümesi

Patent Başvurusu Tercümesi

Pasaport Tercümesi

Teknik Şartname Tercümesi

Almanca Tercüme

almanca-tercume

Almanca, kendine has dil yapısıyla birlikte dünyanın pek çok farklı ülkesinde resmi dil olarak kabul görmekte ve kitleler tarafından konuşulmaktadır.

Tercüme büromuz, sizler için bireysel ve kurumsal anlamda; alanında uzman, profesyonel ve geniş kadrosuyla Almanca tercüme hizmeti sunmaktadır. Uzman Almanca tercüme kadromuz sayesinde çeviri işlemleriniz net ve eksiksiz bir şekilde, tam anlamıyla kusursuzluk ilkesiyle gerçekleştirilmektedir.

Almanca tercüme ekibimizde bulunan çeviri tercümanlarımızın hepsinin anadili Almanca olmakla birlikte lisans veya yüksek lisans düzeyinde Almanca diplomalarına sahiptirler. Almanya’da belirli bir dönem yaşamış ve dile son derece hakim olan tercümanlarımız da sizler için Almanca tercüme hizmetini kusursuz bir şekilde sağlamak için kadromuzda yer almaktadır. Ekip arkadaşlarımız, Almancaya hakim oldukları kadar alanlarında da uzman kişilerdir. Almanca çeviri yapmak istediğiniz alana bağlı olarak sizlere hizmet veren ekibimizde; teknisyenler, avukatlar, akademisyenler ve doktorlar da yer almaktadır.

Alanında uzmanlık derecesinde bilgiye sahip olan tercümanlarımızın bu sayede; terimlerin ve karmaşık kalıpların kullanıldığı Almanca gibi bir dilde bile eksiksiz, mükemmel çevirileri size sunmaktadır.

Noter Onaylı Almanca Tercüme

Almanca tercüme işlemi için sizler için hızlı ve kaliteli noter onaylı Almanca tercümanlarımız da bulunmaktadır. Noter onayı gerektiren resmi belgelerinizin çevirisi hızlı, yorum katılmadan ve net ifadelerle yapılmakla birlikte uzman editörlerimize teslim edilmektedir. Editörlerimizin onayından geçen tercümeler son olarak noterin huzuruna sunulur ve noterden de onay aldıktan sonra sizlere teslim edilmektedir.

Almanca Tercüme Hangi Konularda Yapılmaktadır?

Almanya ile hem bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda gelişmiş olan ilişkilerimizle birlikte Almanca tercüme hizmetini çok geniş alan seçenekleriyle sizlere sunmaktayız.

Bireysel ve kurumsal anlamda tercüme hizmetini size sunarken kimliğinizin farkında olarak tercüme işlemlerini gerçekleştiriyoruz ve karşı tarafa iletmek istediklerinizi akıcı bir şekilde tercüme ediyoruz.

Almanca tercüme hizmetini başlıca bu alanlar üzerinde gerçekleştiriyoruz;

Almanca Medikal Tercümeleri

Almanca Hukuki Tercümeleri

Almanca Teknik Tercümeleri

Almanca Ticari Tercümeleri

Almanca Web Sitesi Tercümeleri

Almanca Makale Tercümeleri

Almanca Akademik Tercümeleri

Almanca Edebi Tercümeleri

Almanca Eğitsel Tercümeleri

Almanca Turizm Tercümeleri

Almanca Diploma Tercümeleri