Yeminli Tercüman

 

yeminli-tercume

Yeminli tercüman; hem şahıslar için hem de kurumlar için resmi makamlara sunulacak olan belgelerin veya resmi değere sahip sözlü çeviriler için çeviri hizmeti yapan kişilerdir.

Tercümanlık hizmeti vermekte olan tercümanlar, noter yeminli tercüman olabilmek için; alanında eğitim görmüş oldukları dilin diploması ile birlikte noter huzuruna giderek yemin etmektedirler. Yeminli Tercüman sıfatına sahip olan veya olacak tercümanların tercümanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları elzemdir. Noterde işlemler bittikten ve noter huzurunda yemin ettikten sonra tercümanlar, yeminli tercüman niteliğini kazanmakla birlikte aynı zamanda yemin zaptını almaktadırlar. Bu sayede tercümanlar, resmi belgelere imza atabilme ve kaşe basabilme yetkisine sahip olmaktadırlar.

Yemin zaptı nedir ve Ne Anlama Gelmektedir?

Yeminli Tercüman olmanın baş şartından olan yemin zaptları; noterler tarafından hazırlanan belgelerdir. Bu belgeler, tercümanların yeterlilik düzeyini kanıtlar nitelikte olduğunu belirten imgelerdir.

Yeminli Tercümanlarımız ile Kaliteli Tercümanlık Hizmeti

Kurum veya şahıs ayırt etmeden resmi niteliğe sahip olan belge, dosya veya evraklarınızın bir dilden diğerine çevrilmesinde yeminli tercümanlarımız sizler için kaliteli bir şekilde hizmet vermektedirler.

Yeminli Tercüman olarak görev yapmakta olan ekip arkadaşlarımız iş disiplinlerinin bilincinde olarak, yeminli tercümanlığın getirdiği ağır yükü başarılı bir şekilde kaldıran ve hatasız bir şekilde yeminli tercümanlık yapmaktadırlar.

Yeminli Tercümanlar ve Yeminsiz Tercümanlar Arasındaki Farklar Neler?

İlk olarak yeminli tercümanlar, noter tarafından sahip oldukları zaptlarla birlikte özel belge ve evrakların altına imza atabilmekte ve aynı zamanda kaşe basabilmektedirler.

Yeminsiz tercümanlar ise bu tür belgelere imza atamaz ve kaşe basamaz.

Yeminli tercümanlar daha çok kurumsal alanlarda faaliyet gösterirken, yeminsiz tercümanlar şahıslara yönelik hizmet vermektedirler.

Yeminli Tercümanlarımızın Çalışma Alanları

Alanlarında uzmanlık seviyesinde olan yeminli tercüman arkadaşlarımız, pek çok farklı alanda resmiyet taşıyan belgeler için çeviri yapabilmektedirler.

Bilimsel Tercümeler, Teknik Tercümeler ve Tıbbi alanda olan tercümeler.

Hukuki Tercümeler, Ticari Tercümeler ve şahıslar için özel evrakların (ölüm belgesi, ikametgah gibi) tercümeleri, yeminli tercüman hizmeti vermekte olan ekip arkadaşlarımızın başlıca hizmet verdiği alanlardır. Bununla birlikte bu tercüme kategorileri kendi aralarında pek çok farklı alt kategoriye de ayrılmaktadır.

 

Yeminli Tercüman

yeminli-tercume

Yeminli Tercümanlık (Çevirmenlik) Nedir?

Yeminli tercümanlar (çevirmenler) çevirinin yapılacağı asıl dilden, çeviri yapılacak dil arasında aslıyla birebir olacak şekilde tercüme eden çevirmenlerdir. Yeminli tercüman; dil arası çevirimlerde usulsüzlük yapmayacakları konusunda belli yerlere imza atmakta ve aynı zamanda mühürlenmektedirler.

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli tercümanlık süreci; noter huzurunda başlamaktadır. Noterler, üniversite eğitimini yabancı dil üzerine almış kimseler için (üniversite diploması gösterilerek) yemin ettirmek suretiyle, yeminli tercümanlık sürecini başlatmış olurlar. Edilen yeminle birlikte, yazı başında belirttiğimiz gibi imza yine noter huzurunda atılmaktadır.

Halihazırda yeminli tercümanlık yapacak olan kişilerde aranan kesin özellik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Yeminli tercümanlar, tüm bu süreci ve vatandaşlık kriterini tamamladıktan sonra yenili tercüman olarak işe başlayabilmektedir. Yeminli tercümanlık yapan kişilerin, iş ilişkileri olsun olmasın kaşe bastığı ve imza attığı belgeler yeminli tercüme olarak gözükmektedir.

Yeminli tercümanların hazırladığı tercüme belgelerine onay verecek tek yetkili konumunda, yeminli tercümanlık için onay alınan noterdir. Burada bahsedilen noterin aynı kişi olması mecburidir. Yeminli tercümanlık için kendi onayını veren noter haricinde farklı bir noter kişisi, yeminli tercümeleri kesinlikle onaylayamaz. Bu durumda, yeminli tercümanların herhangi başka bir noterde yemin zaptının halihazırda var olması, yeminli tercümanın imza ve kaşesinin başka noter tarafından onay alacağı ve tanınacağı anlamına gelmemektedir.

Yeminli tercümanlar, yemin zaptlarını ise sadece bir noterden almak zorunda değillerdir. Bir çok farklı noterden yemin zaptı, yeminli tercümanlar tarafından alınabilmektedir.

Yeminli tercümanlar, sadece çeviriyi yapabilirler. Çevirilere kesinlikle hiçbir şekilde yorum ekleyemez veya herhangi bir ifadeyi tercümeden çıkaramazlar. Aynı zamanda yeminli tercümanlar, tercüme edilecek belgeler üzerinde de değişiklik yapamazlar.

Yeminli tercümanlar, çeviri belgelerine imza attıkları andan itibaren tüm sorumluluğu üzerine almış olurlar. Şirketler bu konuya özen göstererek, genellikle çevirmenlik yapan şirketlerde bulunan baş çevirmenlere tercüme olanağı sağlamakta ve tüm sorumluluğu vermektedir.

Yeminli Tercümanlar Nerede Görev Alır?

Yeminli tercüman; kurumlar arası iş anlaşmalarında, konsolosluklarda ve mahkeme gibi resmi evrakların bulunduğu yerlerde görev yapabilmektedir.

Resmi kurumlar (mahkemeler ve konsolosluklar gibi) her yaptığı yabancı dil çevirmesinde yeminli tercümanların imzasına ve kaşesi şartını ararlar.

Bir önceki yazımızda akademik çeviri ile ilgili makalemizi okumak için tıklayın.

Yeminli Tercüme

yeminli-tercume

Yeminli tercümeler, ülkeden ülkeye değişim göstermekte olan farklı onay sürecinden geçtikleri için her ülkede farklı şekilde tanımlanmaktadırlar. Ülkemizde ise noter huzurunda yemin eden tercümanların yapabildiği yeminli tercümeler, gelen anlamı itibari ile resmi değere sahip tercümelerdir. Resmi tercümeler genellikle; firmalar için, mahkemeler için ve devlet kurumları hatta devletlerarası ilişkiler için yapıldıkları için son derece profesyonellik, dile hakimiyet ve çevrinin yapılacağı konuya karşı hakimiyet istemektedir.

Yeminli tercümeleri diğer tercümelerden ayıran bir diğer özellik ise, tercüme metinlerde yer alan yeminli tercümanın imzası ve kaşesiyle birlikte noterin onayıdır. Bazı durumlarda tercüme için noter onayı yeterli olmayıp noter tasdiki de getirmektedir.

Hangi Türde Belgeler için Yeminli Tercüme Şartı Aranır?

Resmi kurumlar ve resmi makamların belgeleri için yeminli tercüme şartı ve yeminli tercümanın imzası şarttır. Bunun haricinde kişilerin akademik çalışmalarının, edebi değer taşıyan yazılarının veya bireylerin kişisel fakat resmi belge gerektiren işlemleri için yeminli tercüme elzemdir.

Örnek vermek gerekirse yeminli tercümeler;

İcra belgeleri için

Noter belgeleri için

Doğum belgesi, ölüm belgesi veya evlilik belgesi gibi nüfusa geçecek işlemler ve bununla birlikte evlat edinme belgeleri için,

Tezler, akademik makaleler veya lisans/yükseklisans diplomaları ve transkriptler için,

Uluslar arası nitelik taşıması beklenen şiir, roman ve kitaplar için,

Firmalar arası sözleşmeler-anlaşmalar için yapılmaktadır.

Tercüme edilen bir metnin yeminli tercüme niteliği kazanması

Tercüme edilen metinlerin yeminli tercüme değeri taşıması için, yeminli tercümanlar tarafından ilk tercümenin yapılmış olması gerekmektedir.

Önceden yeminsiz bir tercüman tarafından yapılmış olan tercümelerin yeminli tercüme haline getirilmesi için yeminli tercümanlar görev yapmazlar ve bu konu hukuksal açıdan cezai sorumlulukları barındırır.

Alanında Uzman Kişilerle Yeminli Tercüme

Tüm bu kriterleri sizler ve firmalarınız için göz önünde bulundurmakla birlikte, her alanda ve her sektörde çevirisini yapmak istediğiniz metinleri, dilediğiniz alan konusunda bilgi sahibi deneyimli tercümanlarımızla, profesyonel bir hizmet anlayışı ve hatasız bir şekilde çeviriyoruz. Yeminli tercümelerinizi yaparken sizin kurumsal değerinizi veya bireysel işlemlerde hız kazanmanızı sağlayacak şekilde çalışarak, tamamen sizin memnuniyetiniz üzerine hizmet veriyoruz.