Yeminli Tercüman

 

yeminli-tercume

Yeminli tercüman; hem şahıslar için hem de kurumlar için resmi makamlara sunulacak olan belgelerin veya resmi değere sahip sözlü çeviriler için çeviri hizmeti yapan kişilerdir.

Tercümanlık hizmeti vermekte olan tercümanlar, noter yeminli tercüman olabilmek için; alanında eğitim görmüş oldukları dilin diploması ile birlikte noter huzuruna giderek yemin etmektedirler. Yeminli Tercüman sıfatına sahip olan veya olacak tercümanların tercümanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları elzemdir. Noterde işlemler bittikten ve noter huzurunda yemin ettikten sonra tercümanlar, yeminli tercüman niteliğini kazanmakla birlikte aynı zamanda yemin zaptını almaktadırlar. Bu sayede tercümanlar, resmi belgelere imza atabilme ve kaşe basabilme yetkisine sahip olmaktadırlar.

Yemin zaptı nedir ve Ne Anlama Gelmektedir?

Yeminli Tercüman olmanın baş şartından olan yemin zaptları; noterler tarafından hazırlanan belgelerdir. Bu belgeler, tercümanların yeterlilik düzeyini kanıtlar nitelikte olduğunu belirten imgelerdir.

Yeminli Tercümanlarımız ile Kaliteli Tercümanlık Hizmeti

Kurum veya şahıs ayırt etmeden resmi niteliğe sahip olan belge, dosya veya evraklarınızın bir dilden diğerine çevrilmesinde yeminli tercümanlarımız sizler için kaliteli bir şekilde hizmet vermektedirler.

Yeminli Tercüman olarak görev yapmakta olan ekip arkadaşlarımız iş disiplinlerinin bilincinde olarak, yeminli tercümanlığın getirdiği ağır yükü başarılı bir şekilde kaldıran ve hatasız bir şekilde yeminli tercümanlık yapmaktadırlar.

Yeminli Tercümanlar ve Yeminsiz Tercümanlar Arasındaki Farklar Neler?

İlk olarak yeminli tercümanlar, noter tarafından sahip oldukları zaptlarla birlikte özel belge ve evrakların altına imza atabilmekte ve aynı zamanda kaşe basabilmektedirler.

Yeminsiz tercümanlar ise bu tür belgelere imza atamaz ve kaşe basamaz.

Yeminli tercümanlar daha çok kurumsal alanlarda faaliyet gösterirken, yeminsiz tercümanlar şahıslara yönelik hizmet vermektedirler.

Yeminli Tercümanlarımızın Çalışma Alanları

Alanlarında uzmanlık seviyesinde olan yeminli tercüman arkadaşlarımız, pek çok farklı alanda resmiyet taşıyan belgeler için çeviri yapabilmektedirler.

Bilimsel Tercümeler, Teknik Tercümeler ve Tıbbi alanda olan tercümeler.

Hukuki Tercümeler, Ticari Tercümeler ve şahıslar için özel evrakların (ölüm belgesi, ikametgah gibi) tercümeleri, yeminli tercüman hizmeti vermekte olan ekip arkadaşlarımızın başlıca hizmet verdiği alanlardır. Bununla birlikte bu tercüme kategorileri kendi aralarında pek çok farklı alt kategoriye de ayrılmaktadır.

 

Noter Yeminli Tercüme

yeminli-tercume

Resmi makamlar tarafından istenilen, uluslar arası niteliğe sahip olan veya mahkeme kararı tarzında olan evraklar için noter yeminli tercüme gereklidir. Noter yeminli tercümeler resmi hükme sahiptirler ve noktalama hatasını dahi kabul etmezler. Bu nedenle bu tür belgeler noter yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

Noter Yeminli Tercüme Hizmeti Kimler Tarafından Sağlanmaktadır?

Noter yeminli tercümeleri yapacak olan noter yeminli tercümanlar, noter huzurunda lisans veya yüksek lisan diplomaları eşliğinde yemin etmiş olan ve mühürlenmiş olan kişilerdir. Noter yeminli tercümanlar, noterden zapt sahibidirler ve resmi belgelerde imza yetkisine sahiptirler.

Alanında uzman noter yeminli tercümanlarımız ile sizlere eşsiz bir tercüme hizmeti sağlamaktayız. Sadece bilinen ve dünyanın en çok konuşulan dilleri için değil, pek çok farklı dilde ve pek çok farklı alanda noter yeminli tercüme hizmeti sağlayan tercümanlarımızla birlikte çalışmakta ve sizleri memnun etmekteyiz.

Noter yemini gereken tercümelerinizde en ufak bir hatayı dahi gözden kaçırmamak adına yeminli tercümanlarımız yapmış olduğu tercümeyi ilk olarak editörlerimize ve sonrada tercümanımızın yemin zaptını aldığı notere ulaştırmaktayız. Bu sayede tercümeleriniz eksiksiz bir şekilde çevrilmiş olmaktadırlar.

Noter Yeminli Tercümenin Yapıldığı Belgeler

Noter yeminli tercümenin yapıldığı belgeler ve kategoriler oldukça geniştir.

Kira Kontrat Tercümesi

Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi

Faaliyet Belgesi Tercümesi

Şirket Bilançosu Tercümesi

Gelir Tablosu Tercümesi

Nakit Akım Tablosu tercümesi

Alım – Satım Sözleşmesi Tercümesi

Şirket Kuruluş Sözleşmesi Tercümesi

Deniz Taşımacılığı Sözleşmesi

Ruhsat Belgeleri Tercümesi

Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi

Fatura Tercümesi

Temsilcilik Sözleşmesi Tercümesi

Distribütörlük Anlaşması Tercümesi

İdari Şartname Tercümesi

Hesap Ekstresi Tercümesi

Banka Dökümü Tercümesi

Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi

Başvuru Talep Yazısı Tercümesi

Tapu Tercümesi

Kredi Sözleşmesi Tercümesi

AB Projeleri Tercümeleri

Vergi Beyannamesi Tercümesi

Oda Sicil Kaydı Tercümesi

İmza Sirküleri Tercümesi

Bayilik Sözleşmesi Tercümesi

Vergi Levhası Tercümesi

Pazarlama Sözleşmesi Tercümesi

İnşaat Sözleşmesi Tercümesi

Sigorta Poliçesi Tercümesi

Garanti Belgesi Tercümesi

Devlet Teşvik ve Destekleri Tercümesi

Hissedarlar Sözleşmesi Tercümesi

Bilirkişi Raporu Tercümesi

İhale Belgeleri ve Şartname Tercümesi

Teminat Mektubu Tercümesi

Ticari Yazışmaların Tercümesi

Ticari Vize Evrakları Tercümesi

Taşeron Sözleşmesi Tercümesi

Ehliyet Tercümesi

Vekaletname Tercümesi

Patent Başvurusu Tercümesi

Pasaport Tercümesi

Teknik Şartname Tercümesi