Hukuki Çeviri

hukuki-ceviri

Hukuki çeviri, çeviriler arasında en çok öneme sahip, hatayı asla kabul etmeyecek ve taraflar arasındaki yazışmaların gerçek anlamlarıyla kusursuz bir şekilde anlatılmak istenen şekilde olmasını gerektiren çeviriler, hukuki çevirilerdir. Yanlış bir çeviri halinde taraflar arası tartışmalar ve polemikler yaşanabileceği olasılığı muhtemel olmakla birlikte, hukuki çevirileri yapacakların yazı dilleri sağlam olmalıdır. Hukuki çeviri yapacak olan kişilerin ilk olarak, hukuki anlamda bilgi ve tecrübeye sahip olması ve yapılan çevirilere yorum ve benzeri öğeler katmadan direkt ve net bir şekilde yapması gerekmektedir. Hukuksal sürecin doğru bir şekilde ilerlemesinde elzem olan çeviri konusu, son derece kritik bir konudur.

Hukuki Çeviriler Kimler Tarafından Yapılabilir?

Hukuki çevirileri her tercüman yapamamaktadır. Resmi belge niteliği taşıyan hukuki çeviriler sadece yeminli tercümanlar tarafından yapılabilmektedir. Hukuki çeviri yapacak çevirmenler, yaptıkları çevirilerde yeminli tercüman olarak sorumlulukları üstlerine alırlar. Hukuki tercüme yapacak tercümanlar yeminli tercümanlar olmalarının yanı sıra dile hakim olmaları gerekmekte ve akıcı metinleri kısa sürede oluşturabilme niteliğine sahip olmalılardır.

Hukuki çeviriler, yeminli tercümanlar tarafından çevrildikten sonra uzman editörlere, editör onayından da geçtikten sonra noterin huzuruna sunularak onay aldıktan sonra çevirme işleminin yapılmasını istediği kişi veya kurumlara teslim edilir. Çevirisi yapılan belgenin önemine ve taraflar arasında anlaşmaların kısa sürede tamamlanabilmesi için hukuki çeviri sürecinin hızlı bir şekilde akması çok önemlidir.

Hukuki çevirilerin, çevirmen kişilerden noter onayı aldıktan sonra tarafınıza e-posta veya cd yolu ile internet üzerinden yahut yemin kaşesine sahip veya noterin tasdikli bir şekilde kurye ile tarafınıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Hukuki Çeviriler Hangi Belgeler için Yapılır?

Hukuki çevirileri yapan çevirmenler hukuksal anlamda hakim olduğu konulara göre çevirileri başarılı ve kaliteli bir şekilde yapabilmektedirler.

Hukuki Çeviriler başlıca:

Boşanma Kararı Çevirileri, Mahkeme Kararı Çevirileri, Spor Hukuku Çevirileri, Hukuki Evrak Çevirileri, Vekaletname Çevirileri, İbraname Çevirileri, Tebligat Çevirisi Çevirileri, Yerli Yargı Kararı Çevirileri, Yabancı Yargı Kararı Çevirileri, Yönetmelik Çevirileri, İhtarname Çevirileri, Sözleşme Çevirileri, Yetki Belgesi Çevirileri, Mevzuat Çevirileri, Tutanak Çevirileri ve Kanun Metni Çevirileri üzerine yapılmaktadır.

Bir önceki yazımızda Kızılay Tercüme ile ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.