Çeviri Süreci Nasıl Olmalı ?

tercume

Günümüzde pek çok alanda çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulmakta, ister bireysel ister kurumsal alanda ihtiyaç olan bu hizmetlerden verimli sonuçlar alınabilmesi için çevirilerin doğru süreçlerden geçmesi gereklidir. Çeviri süreci nasıl olmalı, başlığı altından birkaç aşamadan bahsedilebilir. Öncelikle çevirinin bir bilim dalı olduğu ve anlam biliminin bir alt başlığı olarak araştırmalara konu olduğu bilinmelidir. Çevirilerde anlamsız sonuçların çıkmaması adına her aşamada çevirmenler titizlikle çalışmalar ve elde ettikleri veriler çerçevesinde çevirisi yapılacak metni yorumlayarak çeviriler gerçekleştirmelidirler.

İlk aşamayı hazırlık aşaması olarak adlandırabiliriz. Eldeki veriler dikkatle incelenmeli, çeviri dili ve kaynak metnin hangi kategoride olduğu tanımlanmalıdır. Ve en önemlisi uzun vadede hangi amaçlar için çevrileceği planlanmalıdır. İkinci aşama ise toplanan verilere göre yapılacak işlerin saptanması olmakta, kelimelerin sözlük ve terim anlamlarının çözümlenmesi ile de  bu aşama tamamlanacaktır. Son aşamada ise çevirmen artık elindeki verilere göre çeviri işlemine kendi yorumlarını katarak başlamalı ve hedef dildeki yeni metin oluşmaya başlamalıdır.

Çeviri süreci nasıl olmalı şeklindeki sorular için çevirmenler öğrenim aşamasında öncelikle çeviri metinlerini incelemektedir. Tercüman çeviri metnini inceler ve gerekli analizleri yapar. Hedef dilde yararlanacağı kaynakları araştırır. İnternet ve sözlükler bu alandaki en önemli yardımcılar olacaktır. Bu araştırmalar sonucunda çeviri süresi ve hedef dildeki karakter sayısı ortaya çıkacaktır. Çeviri aşaması bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra başlayacak ve metne sadık kalınarak hedef dildeki yeni yazı oluşturulacaktır. Tercüme tamamlandıktan sonra ise son okuma ve kontrol kısmı kalmakta; çevirisi yapılan metin ve yeni oluşan yazı tekrar kontrol edilecektir. Son aşamada ise yeni dildeki gramer ve yazım alanında denetimler yapılmakta ve noter tasdiki için notere gönderilmektedir. Özellikle resmi evraklarda noter tasdikli çeviriler sorunsuzluk ve kalite sağlamakta, bu nedenle de yeminli tercümanlar aracılığı ile yapılan noter tasdikli yazılar her zaman tercih sebebi olmaktadır.

Çeviri süreci nasıl olmalı, kategorisi altında incelenen aşamalar adım adım ilerlediğinde kaynak metindeki anlam yoruma yer bırakmayacak şekilde yeni oluşan yazıya aktarılmış olacaktır. Tercüme büroları bu anlamda farklı alanlarda hizmetler sunmakta ve ticari, hukuki, tıbbi alanlarda sağlanan uzman çeviri hizmetleri ile her alanda kalite ve sorunsuzluk sağlanmış olmaktadır. Çevirmenler farklı ülkeler arasındaki köprüler olmakta ve sağlanan hizmetlerle her alanda çok daha mükemmel anlaşmalar yapılmaktadır. Ticari alanda sağlanan fayda çok daha önemli olmakta, vekaletnameler, ticari sözleşmeler, adli sicil kayıtları gibi pek çok evrakın anında tercüme edilmesi ile ikili ticari ilişkiler çok daha amacına uygun olarak dizayn edilmektedir. Profesyonel çeviri hizmetlerinde çeviri süreci titizlikle takip edilmekte ve sorunsuz çeviriler bu şekilde ortaya çıkarılmaktadır. Çevirmenler dil alanında aldıkları eğitimlerin yanında uzmanlık gerektiren alanlarda da eğitimler almakta ve kaynak metni hedef dil doğrultusunda yorumlayarak çeviri hizmetleri vermektedir.

Nasıl Tercüme Yapılır?

ardil-ceviri

Çağımızın gelişen hayat koşulları ile birlikte, tercümede gelişmiş ve de gelişmeye devam etmekte olan bir konudur. Tercüme, artık sosyal hayata da indirgenebilmekte olan ve eski dönemlerdeki gibi sadece firmaların veya devletlerin değil aynı zamanda bireylerin iletişimi için de bir gereksinim haline gelmiştir. Bu durumda ise tercümeyi yapan kişiler, yani tercümanların yetenekleri büyük önem kazanmıştır. Özellikle yeminli tercüme olarak sıfata sahip olan resmi belgelerin sözlü veya yazılı tercümesinde kusursuzluk ön planda olduğundan dolayı, bu tarzda hizmet veren tercümanlar çok daha fazla işine konsantre olmalıdır. Elbette, yeminsiz olarak tercüme yapmakta olanlar da resmi olmayan konuların çevriminde dile hakim olmalıdır.

Tercüme Nasıl Yapılır?

Tercüme, diller arası çevrim işlemi anlamına gelse de yapılış süreci bir hayli karmaşıktır.

Tercüme süreci, temel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır.

1.Kaynak metnin tercüman tarafından incelenerek çözümlenme süreci,

2.Hedef dile çözümlenen tercümenin aktarılması için doğru kelime seçimleri,

3.Tercüme metninin oluşturulması.

Tüm bu aşamalar birbirini izleyen aşamalardır. Yani, bu aşamalardan hiçbiri birbirinden bağımsız olarak hareket edememekte ve bağımsız olarak çevrim yapılamamaktadır. Bu aşamaların birbiriyle bu kadar ilişik olmasının asıl sebebi ise tercümanların düşünceleridir. Tercümanlar, bir metnin çevirisinde ilk aşamadayken dahi, doğru kelime seçimini nasıl yapabileceğini ve metni nasıl tamamlayabileceğini düşünür ve bu durum gayet doğaldır.

Tercüme temel işlemlerden geçtikten sonra ise, tercümeyi yaptırmak isteyen müşteriye ulaşmadan ise şu aşamalardan geçmektedir.

1-Çeviri aşaması: Tercüman tarafından yapılan ve bu metne geçmeden önce bahsettiğimiz aşamalardan oluşan işlemdir. Çevirisinin yapılması istenilen hedef dil tercümanın ana dili olmaktadır. Aynı şekilde dil, tercümanın ana dili olacağı gibi, tercüme edilen konu da tercümanın uzmanlık alanına dahil olmalıdır.

2-Ön okuma aşaması: Bu aşamada yine tercüman aktif bir rol üstlenmektedir. Tercüman, tercümeyi okumaya başlar ve varsa imla gibi hataları düzeltir.

3-Düzeltme (iyileştirme) aşaması: Düzeltme aşaması tercüman veya düzeltmen tarafından yapılabilmekte olan bir aşamadır.

4-Denetleme aşaması: Denetleme aşaması, tercümenin son virajı olarak nitelendirilebilir. Bu aşamada denetlemeyi yapacak olan uzman denetmen; kaynak dil konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmayabilir. Ancak denetmen, tercümenin yapıldığı hedef dil üzerine uzmandır. Bu süreçte kaynak metin ve tercümesi edilen metin karşılaştırılır.

5-Son okuma aşaması: Tercümenin artık olgunlaştığı ve bitmeye yaklaştığı aşamadır. Son prova adını da alabilen bu işlem, yine uzmanları tarafından yapılmaktadır.

6-Kalite güvence aşaması: Tercümenin her detayıyla birlikte değerlendirildiği aşama olan kalite güvence aşaması; tercümede kullanılan dil yapısındaki kalite, tercümenin hedef okuyuculara hitap edebilme yeterliliği, metrik dönüşümler, varsa rakamsal değerlerin doğru oluşu gibi temel öğeler üzerinden yapılmaktadır. Bu aşamada ise tüm bu değerlendirmeleri yapan kişi proje yöneticisidir. Metnin bu şekilde değerlendirmesinin yanında özgünlük, erişilebilirlik gibi nitelikleri de incelenerek proje yöneticisi tarafından puanlanmaktadır.