Çince Tercüme

cince-tercume

Dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında baş sıralarda yer alan Çince tercüme, dünya üzerinde 1 milyarın üzerinde kişi tarafından konuşulmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu Çincenin dünya üzerinde yaşayan her altı insandan biri tarafından konuşulduğu saptanmıştır. Çince, kendi içerisine farklı yapı ve özelliklere göre ayrılsa da, bu küçük diller genel itibariyle Çince olarak geçer. Bu duruma, Azeri Türkçesini örnek vermemiz daha açıklayıcı olacaktır. Çinceyi farklı dil yapılarıyla konuşan o kadar çok insan vardır ki, Çince artık tek bir kalıpla değil birden fazla yapısıyla kabul edilmektedir. Çince konuşanların, en popüler konuştuğu dil grubu yapısı ise Mandarin olarak kabul edilmektedir. Mandarin dil grubunu daha çok Çin’in yerli halkı konuşmaktadır. Mandarin kadar popüler olan bir diğer dil grubu ise göçmenlerin konuştuğu Kantoncadır.

Çincenin bu kadar fazla detayı içermesinden mütevellit Çince çeviri yapacak kişilerin dil hakkında oldukça fazla bilgi sahibi olması ve dile hakimiyetinin güçlü olması gerekmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemiz ve Çin arası artan ithalat-ihracat ilişkileriyle birlikte firmaların Çince tercümana olan ihtiyaçları belirgin bir şekilde artmıştır. Firmalar genellikle finansal ve ticari evrakları karşı tarafa iletmek istediği ve karşı taraftan aldığı için çeviri yapacak tercümanların yeminli tercüman olması gerekmektedir.

Çince Çeviriler Hangi Konularda ve Nasıl Yapılır?

Çince çevirilerin ihtiyaç duyulduğu alanlar oldukça geniştir. Popüler olan Çince çeviriler ise genellikle sanayi ve inşaat konuları üzerinedir.

Her yapılacak Çince tercüme için yeminli tercümana gerek olmamaktadır. Bireysel olarak yapılacak çeviriler için iyi derecede Çince bilgisine sahip ve dile hakim kişiler tercih edilebilir.

Peki bireysel Çince çeviriler neler?

Kişiler arasında olan sohbet niteliğinde olan tercümeler, web siteleri için çeviriler, e-mail çevirileri (bireysel olarak gönderilip-alınan) bireysel çevirilerdir.

Hukuksal nitelik taşıyan Çince çeviriler neler?

Hukuksal niteliğe sahip olan çeviriler genellikle firmalar ve şirketler tarafından kullanılmaktadır. İçinde hukuki boyut olan her türden çeviri hukuksal nitelik taşımaktadır ve hukuksal çeviriler sadece yeminli tercümanlar tarafından yapılabilmektedir.

Hukuksal çeviriler başlıca;

Diploma çevirileri

Finansal çeviriler

Akademik çalışmaların çevirileri

Sözleşme çevirileri

Pasaport çevirileri

Hukuki çeviri

Bir cevap yazın