Yeminli Tercüman

 

yeminli-tercume

Yeminli tercüman; hem şahıslar için hem de kurumlar için resmi makamlara sunulacak olan belgelerin veya resmi değere sahip sözlü çeviriler için çeviri hizmeti yapan kişilerdir.

Tercümanlık hizmeti vermekte olan tercümanlar, noter yeminli tercüman olabilmek için; alanında eğitim görmüş oldukları dilin diploması ile birlikte noter huzuruna giderek yemin etmektedirler. Yeminli Tercüman sıfatına sahip olan veya olacak tercümanların tercümanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları elzemdir. Noterde işlemler bittikten ve noter huzurunda yemin ettikten sonra tercümanlar, yeminli tercüman niteliğini kazanmakla birlikte aynı zamanda yemin zaptını almaktadırlar. Bu sayede tercümanlar, resmi belgelere imza atabilme ve kaşe basabilme yetkisine sahip olmaktadırlar.

Yemin zaptı nedir ve Ne Anlama Gelmektedir?

Yeminli Tercüman olmanın baş şartından olan yemin zaptları; noterler tarafından hazırlanan belgelerdir. Bu belgeler, tercümanların yeterlilik düzeyini kanıtlar nitelikte olduğunu belirten imgelerdir.

Yeminli Tercümanlarımız ile Kaliteli Tercümanlık Hizmeti

Kurum veya şahıs ayırt etmeden resmi niteliğe sahip olan belge, dosya veya evraklarınızın bir dilden diğerine çevrilmesinde yeminli tercümanlarımız sizler için kaliteli bir şekilde hizmet vermektedirler.

Yeminli Tercüman olarak görev yapmakta olan ekip arkadaşlarımız iş disiplinlerinin bilincinde olarak, yeminli tercümanlığın getirdiği ağır yükü başarılı bir şekilde kaldıran ve hatasız bir şekilde yeminli tercümanlık yapmaktadırlar.

Yeminli Tercümanlar ve Yeminsiz Tercümanlar Arasındaki Farklar Neler?

İlk olarak yeminli tercümanlar, noter tarafından sahip oldukları zaptlarla birlikte özel belge ve evrakların altına imza atabilmekte ve aynı zamanda kaşe basabilmektedirler.

Yeminsiz tercümanlar ise bu tür belgelere imza atamaz ve kaşe basamaz.

Yeminli tercümanlar daha çok kurumsal alanlarda faaliyet gösterirken, yeminsiz tercümanlar şahıslara yönelik hizmet vermektedirler.

Yeminli Tercümanlarımızın Çalışma Alanları

Alanlarında uzmanlık seviyesinde olan yeminli tercüman arkadaşlarımız, pek çok farklı alanda resmiyet taşıyan belgeler için çeviri yapabilmektedirler.

Bilimsel Tercümeler, Teknik Tercümeler ve Tıbbi alanda olan tercümeler.

Hukuki Tercümeler, Ticari Tercümeler ve şahıslar için özel evrakların (ölüm belgesi, ikametgah gibi) tercümeleri, yeminli tercüman hizmeti vermekte olan ekip arkadaşlarımızın başlıca hizmet verdiği alanlardır. Bununla birlikte bu tercüme kategorileri kendi aralarında pek çok farklı alt kategoriye de ayrılmaktadır.

 

Tercüme Bürosu

 

tercüme-bürosu

Tercüme, temel olarak bakıldığında; herhangi bir dil üzerine, yazılı veya sözlü olarak kaynaktan hedefe doğru yapılan işlemlerdir. Tercüme, kaynak dilden hedef dile doğru tercümanlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Günümüzde baktığımızda ise artık tercüme, geçtiğimiz dönemlere kıyasla çok daha fazla kişiye hitap edebilen işlevsel bir konu haline bürünmüştür. Bu durumda teknoloji, tercüme bürosu için de varlığını ön plana çıkarmış ve makine tercümesi olarak adlandırılmaya başlanan fakat tercümanların tercüme ettiği seviyeyi henüz günümüzde yakalayamamış olan tercüme yöntemini ortaya çıkarmıştır. Aslında bir bakıma, salt olarak makine tercümesine odaklanmadığımızda ise teknoloji bu anlamda tercümeyi yapacak olan tercümanlara veya en basitinden günlük hayatta bir kelime çevirisi yapacak insanlara son derece pratik imkanlar sağlamaya başlamıştır.

Teknolojinin tercümeye ait gelişimi bir yana dursun, günümüzün bir diğer özelliği de ülkeler arası ve farklı etnik kökenler arası yakınlaşma. Dünya giderek küçülmeye ve daha çok globalleşmeye yönelen bir eğilim içerisinde olduğundan dolayı tercümeler, bu aşamada herkes için gereksinim haline geliyor. Öyle ki; eğitimden, evliliğe, evlilikten ise firmalar arası yazışmalar kadar her alanda birleştirici gücü tercüme metinleri yahut sözlü bir şekilde yapılan tercümeler oluşturuyor.

Tercüme Nasıl Yapılır?

Tercümenin, artık yaşadığımız çağ için önemi bu kadar artmışken tercümenin nasıl yapıldığını, hangi işlemlerden geçerek sizlere (müşterilere) ulaştırıldığına da değinmeden geçmek yanlış olur.

İlk olarak, tercümenin durumunu baz aldığımızda karşımıza 2 farklı kategori çıkıyor. Bunlardan ilki; yazılı tercüme oluyor, diğeri ise sözlü tercüme oluyor.

1-Yazılı Tercümeler: Yazılı olarak yapılan tercümeler de temel olarak kendi içerisinde 2 alt dala ayrılıyor; yeminli ve yeminsiz tercümeler.

Yeminli ve yeminsiz tercümelerin temel işleniş mantığı belli bir noktaya kadar aynı olsa da küçük detaylar bu iki alt dal arasındaki farkı oluşturuyor.

Yazılı tercümelerin işleniş aşaması ise şu şekilde oluyor;

  • Müşterilerin, tercüme bürosu veya freelance tercüman ile iletişime geçerek yazılı metinleri teslim etmesi,
  • Tüm detayları ile birlikte tercümesi yapılacak olan metinleri teslim alan, tercümanlar metni inceler. Yeminli tercümeler rakamsal değer içerebileceği için, yeminli tercümelerdeki bu gibi detaylara ayrıca dikkat edilir.
  • Metnin incelemesi bittikten sonra hedef dile çevrilir.
  • Hedef dile çevrilmiş olan tercüme, eğer yeminsiz ise gerekli kontroller tercüman tarafından yapılarak müşteriye ulaştırılır. Eğer tercüme, yeminli tercüme ise; önce editörün onayına, daha sonra ise noterin onayına sunularak onay beklenir ve tüm aşamaları geçtikten sonra müşteriye teslim edilir.

2-Sözlü Tercümeler: Sözlü tercümeler de tıpkı yazılı tercümeler gibi temelde 2 farklı ana kategoriye ayrılıyor; ardıl tercümeler ve simultane tercümeler.

Sözlü tercümelerin yapılışı ise anlık gerçekleşeceği için buradaki farkı sözlü tercümenin yapılış şekli (eş zamanlı veya not alarak yapılan olarak) ve tercümanın kendisi belirliyor.

Tüm dillerde yazılı ve sözlü tercüme ihtiyaçlarınız için http://turkiyetercumeceviri.com/ web sayfasındaki terüme bürosundan profesyonel ve kaliteli tercüme hizmeti alabilirsiniz.

Nasıl Tercüme Yapılır?

ardil-ceviri

Çağımızın gelişen hayat koşulları ile birlikte, tercümede gelişmiş ve de gelişmeye devam etmekte olan bir konudur. Tercüme, artık sosyal hayata da indirgenebilmekte olan ve eski dönemlerdeki gibi sadece firmaların veya devletlerin değil aynı zamanda bireylerin iletişimi için de bir gereksinim haline gelmiştir. Bu durumda ise tercümeyi yapan kişiler, yani tercümanların yetenekleri büyük önem kazanmıştır. Özellikle yeminli tercüme olarak sıfata sahip olan resmi belgelerin sözlü veya yazılı tercümesinde kusursuzluk ön planda olduğundan dolayı, bu tarzda hizmet veren tercümanlar çok daha fazla işine konsantre olmalıdır. Elbette, yeminsiz olarak tercüme yapmakta olanlar da resmi olmayan konuların çevriminde dile hakim olmalıdır.

Tercüme Nasıl Yapılır?

Tercüme, diller arası çevrim işlemi anlamına gelse de yapılış süreci bir hayli karmaşıktır.

Tercüme süreci, temel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır.

1.Kaynak metnin tercüman tarafından incelenerek çözümlenme süreci,

2.Hedef dile çözümlenen tercümenin aktarılması için doğru kelime seçimleri,

3.Tercüme metninin oluşturulması.

Tüm bu aşamalar birbirini izleyen aşamalardır. Yani, bu aşamalardan hiçbiri birbirinden bağımsız olarak hareket edememekte ve bağımsız olarak çevrim yapılamamaktadır. Bu aşamaların birbiriyle bu kadar ilişik olmasının asıl sebebi ise tercümanların düşünceleridir. Tercümanlar, bir metnin çevirisinde ilk aşamadayken dahi, doğru kelime seçimini nasıl yapabileceğini ve metni nasıl tamamlayabileceğini düşünür ve bu durum gayet doğaldır.

Tercüme temel işlemlerden geçtikten sonra ise, tercümeyi yaptırmak isteyen müşteriye ulaşmadan ise şu aşamalardan geçmektedir.

1-Çeviri aşaması: Tercüman tarafından yapılan ve bu metne geçmeden önce bahsettiğimiz aşamalardan oluşan işlemdir. Çevirisinin yapılması istenilen hedef dil tercümanın ana dili olmaktadır. Aynı şekilde dil, tercümanın ana dili olacağı gibi, tercüme edilen konu da tercümanın uzmanlık alanına dahil olmalıdır.

2-Ön okuma aşaması: Bu aşamada yine tercüman aktif bir rol üstlenmektedir. Tercüman, tercümeyi okumaya başlar ve varsa imla gibi hataları düzeltir.

3-Düzeltme (iyileştirme) aşaması: Düzeltme aşaması tercüman veya düzeltmen tarafından yapılabilmekte olan bir aşamadır.

4-Denetleme aşaması: Denetleme aşaması, tercümenin son virajı olarak nitelendirilebilir. Bu aşamada denetlemeyi yapacak olan uzman denetmen; kaynak dil konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmayabilir. Ancak denetmen, tercümenin yapıldığı hedef dil üzerine uzmandır. Bu süreçte kaynak metin ve tercümesi edilen metin karşılaştırılır.

5-Son okuma aşaması: Tercümenin artık olgunlaştığı ve bitmeye yaklaştığı aşamadır. Son prova adını da alabilen bu işlem, yine uzmanları tarafından yapılmaktadır.

6-Kalite güvence aşaması: Tercümenin her detayıyla birlikte değerlendirildiği aşama olan kalite güvence aşaması; tercümede kullanılan dil yapısındaki kalite, tercümenin hedef okuyuculara hitap edebilme yeterliliği, metrik dönüşümler, varsa rakamsal değerlerin doğru oluşu gibi temel öğeler üzerinden yapılmaktadır. Bu aşamada ise tüm bu değerlendirmeleri yapan kişi proje yöneticisidir. Metnin bu şekilde değerlendirmesinin yanında özgünlük, erişilebilirlik gibi nitelikleri de incelenerek proje yöneticisi tarafından puanlanmaktadır.

 

 

Tercümanların İş İmkanları

tercumanlarin-is-imkanlari

Çağımızın en popüler meslekleri arasında yer alan ve yükselerek devam etmekte olan bir değer olan tercümanlık, gittikçe önem arz eden bir konu haline gelmiştir. Tercümanlığın tanımı her ne kadar sadece belli bir dilden belli bir dile tercümeyi gerçekleştiren bir kişi olsa bile, mesleğin detayları irdelendiğinde çok daha geniş bir alana hitap ettiğini ve hem kurumsal hem de bireysel düzeyde hizmet vermekte olan meslekler arasında da baş sıralarda yer aldığını görmemiz mümkün hale geliyor.

Tercümanın Görevleri Nelerdir?

Tercümanların çalışma dönemleri sadece tercüme aşamasında gerçekleşmemektedir. Tercüme öncesi hazırlık aşaması ve tercüme sonrası kontrol aşaması da, tercümanların görevlerinin kapsamında yer almaktadır.

Bir tercümanın ilk olarak, doğru bir şekilde tercüme yapabilmesi adına görevi; çevirinin yapılacak olan dil üzerindeki incelemeyi yapmaktır. Bu incelemeyi tamamladıktan sonra artık konusuna göre tercümeyi hangi dil kullanımı gerekiyorsa o dille birlikte yapabilir seviyeye gelmekte ve tercüme işlemini tamamlar.

Tercümanlar, kendi tercümeleri veya bir başka tercümanın tercümesini (aynı dilde ve aynı uzmanlık alanında olması kaydıyla) kontrol eder.

Aynı zamanda tercüman olarak meslekte başarılı olmak isteyenler, dil gelişmelerini çok yakından izlerler. Bu hem ana dil, hem de tercümanın yabancı dili için geçerli bir konudur.

Tercümanlığın Gerektirdiği Nitelikler Neler?

Tercüman olmak isteyenler;

Akademik yetenekleri, becerileri ve eğer metin çevirileri için tercümanlık görevini üstlenecekse akıcı bir yazım tekniğine sahip olmaları,

Anlama ve anladığını doğru bir şekilde ifade edebilme becerisine sahip olmaları,

Yabancı dile ilgili olduğu kadar dilin gelişmesine ve dili konuşanlar kültürel özelliklerine hakim olmaları,

Son olarak ise tercüme yapma konusunda istekli bir şekilde çalışma yapabilecek kişiler olmalılardır.

Tercümanların Çalışma Ortamları

Tercüman olarak çalışan kişiler, genellikle tek başlarına sakin bir ortamda çalışmaktadırlar. Tercüman olarak büroda çalışmakta olan kişilerin genellikle kendi odaları bulunmakta ve bu odalarda tercüme işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

Freelance olarak çalışmakta olan tercümanlar ise istedikleri alanlarda çalışabilmektedirler.

Tercümanlık İş İmkânları

Tercümanlığın iş imkânlarını çok geniş bir yelpazede incelemek mümkündür. Bu mesleğe olan rağbet, mesleği artık çok farklı boyutlara taşımaktadır.

Kamu kuruluşları, dergiler, gazeteler, uluslar arası firmalarda, bakanlıklar gibi birçok farklı alanda tercümanlar iş imkânına sahiptirler.

Tercümanlar, görev yaptıkları sıfata göre iki farklı şekilde hizmet vermektedirler.

1-Yeminli Tercümanlar

Yeminli tercümanlar, günümüzde en çok talebe sahip olan tercümanlardır. Noterden yemini olan ve resmi konular üzerine tercüme yapabilme yetkisine sahip olan tercümanların iş imkânları oldukça fazla ve geniştir. Her türlü resmi belgenin tercümesini yapabilmekte olan yeminli tercümanların çalışma alanları genellikle büro olmakla birlikte, bu sıfata sahip tercümanlar genellikle ilerleyen dönemlerde kendi bürolarını açarak orada hizmet verebilmektedirler.

Artan talep doğrultusunda yeminli tercümanların aldığı ücret de günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda oldukça iyi bir seviyededir.

2-Yeminsiz Tercümanlar

Yeminsiz tercümanların çalışma alanları ve iş imkanları biraz daha dar olsa da, yine de genel itibariyle oldukça iyi seviyededir. Tercüme büroları yeminsiz tercümanlar için en ideal iş imkanı olmaktadır.

Bir önceki yazımızda noter yeminli tercüme ile ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Noter Yeminli Tercüme

yeminli-tercume

Resmi makamlar tarafından istenilen, uluslar arası niteliğe sahip olan veya mahkeme kararı tarzında olan evraklar için noter yeminli tercüme gereklidir. Noter yeminli tercümeler resmi hükme sahiptirler ve noktalama hatasını dahi kabul etmezler. Bu nedenle bu tür belgeler noter yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

Noter Yeminli Tercüme Hizmeti Kimler Tarafından Sağlanmaktadır?

Noter yeminli tercümeleri yapacak olan noter yeminli tercümanlar, noter huzurunda lisans veya yüksek lisan diplomaları eşliğinde yemin etmiş olan ve mühürlenmiş olan kişilerdir. Noter yeminli tercümanlar, noterden zapt sahibidirler ve resmi belgelerde imza yetkisine sahiptirler.

Alanında uzman noter yeminli tercümanlarımız ile sizlere eşsiz bir tercüme hizmeti sağlamaktayız. Sadece bilinen ve dünyanın en çok konuşulan dilleri için değil, pek çok farklı dilde ve pek çok farklı alanda noter yeminli tercüme hizmeti sağlayan tercümanlarımızla birlikte çalışmakta ve sizleri memnun etmekteyiz.

Noter yemini gereken tercümelerinizde en ufak bir hatayı dahi gözden kaçırmamak adına yeminli tercümanlarımız yapmış olduğu tercümeyi ilk olarak editörlerimize ve sonrada tercümanımızın yemin zaptını aldığı notere ulaştırmaktayız. Bu sayede tercümeleriniz eksiksiz bir şekilde çevrilmiş olmaktadırlar.

Noter Yeminli Tercümenin Yapıldığı Belgeler

Noter yeminli tercümenin yapıldığı belgeler ve kategoriler oldukça geniştir.

Kira Kontrat Tercümesi

Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi

Faaliyet Belgesi Tercümesi

Şirket Bilançosu Tercümesi

Gelir Tablosu Tercümesi

Nakit Akım Tablosu tercümesi

Alım – Satım Sözleşmesi Tercümesi

Şirket Kuruluş Sözleşmesi Tercümesi

Deniz Taşımacılığı Sözleşmesi

Ruhsat Belgeleri Tercümesi

Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi

Fatura Tercümesi

Temsilcilik Sözleşmesi Tercümesi

Distribütörlük Anlaşması Tercümesi

İdari Şartname Tercümesi

Hesap Ekstresi Tercümesi

Banka Dökümü Tercümesi

Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi

Başvuru Talep Yazısı Tercümesi

Tapu Tercümesi

Kredi Sözleşmesi Tercümesi

AB Projeleri Tercümeleri

Vergi Beyannamesi Tercümesi

Oda Sicil Kaydı Tercümesi

İmza Sirküleri Tercümesi

Bayilik Sözleşmesi Tercümesi

Vergi Levhası Tercümesi

Pazarlama Sözleşmesi Tercümesi

İnşaat Sözleşmesi Tercümesi

Sigorta Poliçesi Tercümesi

Garanti Belgesi Tercümesi

Devlet Teşvik ve Destekleri Tercümesi

Hissedarlar Sözleşmesi Tercümesi

Bilirkişi Raporu Tercümesi

İhale Belgeleri ve Şartname Tercümesi

Teminat Mektubu Tercümesi

Ticari Yazışmaların Tercümesi

Ticari Vize Evrakları Tercümesi

Taşeron Sözleşmesi Tercümesi

Ehliyet Tercümesi

Vekaletname Tercümesi

Patent Başvurusu Tercümesi

Pasaport Tercümesi

Teknik Şartname Tercümesi

Almanca Tercüme

almanca-tercume

Almanca, kendine has dil yapısıyla birlikte dünyanın pek çok farklı ülkesinde resmi dil olarak kabul görmekte ve kitleler tarafından konuşulmaktadır.

Tercüme büromuz, sizler için bireysel ve kurumsal anlamda; alanında uzman, profesyonel ve geniş kadrosuyla Almanca tercüme hizmeti sunmaktadır. Uzman Almanca tercüme kadromuz sayesinde çeviri işlemleriniz net ve eksiksiz bir şekilde, tam anlamıyla kusursuzluk ilkesiyle gerçekleştirilmektedir.

Almanca tercüme ekibimizde bulunan çeviri tercümanlarımızın hepsinin anadili Almanca olmakla birlikte lisans veya yüksek lisans düzeyinde Almanca diplomalarına sahiptirler. Almanya’da belirli bir dönem yaşamış ve dile son derece hakim olan tercümanlarımız da sizler için Almanca tercüme hizmetini kusursuz bir şekilde sağlamak için kadromuzda yer almaktadır. Ekip arkadaşlarımız, Almancaya hakim oldukları kadar alanlarında da uzman kişilerdir. Almanca çeviri yapmak istediğiniz alana bağlı olarak sizlere hizmet veren ekibimizde; teknisyenler, avukatlar, akademisyenler ve doktorlar da yer almaktadır.

Alanında uzmanlık derecesinde bilgiye sahip olan tercümanlarımızın bu sayede; terimlerin ve karmaşık kalıpların kullanıldığı Almanca gibi bir dilde bile eksiksiz, mükemmel çevirileri size sunmaktadır.

Noter Onaylı Almanca Tercüme

Almanca tercüme işlemi için sizler için hızlı ve kaliteli noter onaylı Almanca tercümanlarımız da bulunmaktadır. Noter onayı gerektiren resmi belgelerinizin çevirisi hızlı, yorum katılmadan ve net ifadelerle yapılmakla birlikte uzman editörlerimize teslim edilmektedir. Editörlerimizin onayından geçen tercümeler son olarak noterin huzuruna sunulur ve noterden de onay aldıktan sonra sizlere teslim edilmektedir.

Almanca Tercüme Hangi Konularda Yapılmaktadır?

Almanya ile hem bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda gelişmiş olan ilişkilerimizle birlikte Almanca tercüme hizmetini çok geniş alan seçenekleriyle sizlere sunmaktayız.

Bireysel ve kurumsal anlamda tercüme hizmetini size sunarken kimliğinizin farkında olarak tercüme işlemlerini gerçekleştiriyoruz ve karşı tarafa iletmek istediklerinizi akıcı bir şekilde tercüme ediyoruz.

Almanca tercüme hizmetini başlıca bu alanlar üzerinde gerçekleştiriyoruz;

Almanca Medikal Tercümeleri

Almanca Hukuki Tercümeleri

Almanca Teknik Tercümeleri

Almanca Ticari Tercümeleri

Almanca Web Sitesi Tercümeleri

Almanca Makale Tercümeleri

Almanca Akademik Tercümeleri

Almanca Edebi Tercümeleri

Almanca Eğitsel Tercümeleri

Almanca Turizm Tercümeleri

Almanca Diploma Tercümeleri

Çince Tercüme

cince-tercume

Dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında baş sıralarda yer alan Çince tercüme, dünya üzerinde 1 milyarın üzerinde kişi tarafından konuşulmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu Çincenin dünya üzerinde yaşayan her altı insandan biri tarafından konuşulduğu saptanmıştır. Çince, kendi içerisine farklı yapı ve özelliklere göre ayrılsa da, bu küçük diller genel itibariyle Çince olarak geçer. Bu duruma, Azeri Türkçesini örnek vermemiz daha açıklayıcı olacaktır. Çinceyi farklı dil yapılarıyla konuşan o kadar çok insan vardır ki, Çince artık tek bir kalıpla değil birden fazla yapısıyla kabul edilmektedir. Çince konuşanların, en popüler konuştuğu dil grubu yapısı ise Mandarin olarak kabul edilmektedir. Mandarin dil grubunu daha çok Çin’in yerli halkı konuşmaktadır. Mandarin kadar popüler olan bir diğer dil grubu ise göçmenlerin konuştuğu Kantoncadır.

Çincenin bu kadar fazla detayı içermesinden mütevellit Çince çeviri yapacak kişilerin dil hakkında oldukça fazla bilgi sahibi olması ve dile hakimiyetinin güçlü olması gerekmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemiz ve Çin arası artan ithalat-ihracat ilişkileriyle birlikte firmaların Çince tercümana olan ihtiyaçları belirgin bir şekilde artmıştır. Firmalar genellikle finansal ve ticari evrakları karşı tarafa iletmek istediği ve karşı taraftan aldığı için çeviri yapacak tercümanların yeminli tercüman olması gerekmektedir.

Çince Çeviriler Hangi Konularda ve Nasıl Yapılır?

Çince çevirilerin ihtiyaç duyulduğu alanlar oldukça geniştir. Popüler olan Çince çeviriler ise genellikle sanayi ve inşaat konuları üzerinedir.

Her yapılacak Çince tercüme için yeminli tercümana gerek olmamaktadır. Bireysel olarak yapılacak çeviriler için iyi derecede Çince bilgisine sahip ve dile hakim kişiler tercih edilebilir.

Peki bireysel Çince çeviriler neler?

Kişiler arasında olan sohbet niteliğinde olan tercümeler, web siteleri için çeviriler, e-mail çevirileri (bireysel olarak gönderilip-alınan) bireysel çevirilerdir.

Hukuksal nitelik taşıyan Çince çeviriler neler?

Hukuksal niteliğe sahip olan çeviriler genellikle firmalar ve şirketler tarafından kullanılmaktadır. İçinde hukuki boyut olan her türden çeviri hukuksal nitelik taşımaktadır ve hukuksal çeviriler sadece yeminli tercümanlar tarafından yapılabilmektedir.

Hukuksal çeviriler başlıca;

Diploma çevirileri

Finansal çeviriler

Akademik çalışmaların çevirileri

Sözleşme çevirileri

Pasaport çevirileri

Hukuki çeviri

Hukuki Çeviri

hukuki-ceviri

Hukuki çeviri, çeviriler arasında en çok öneme sahip, hatayı asla kabul etmeyecek ve taraflar arasındaki yazışmaların gerçek anlamlarıyla kusursuz bir şekilde anlatılmak istenen şekilde olmasını gerektiren çeviriler, hukuki çevirilerdir. Yanlış bir çeviri halinde taraflar arası tartışmalar ve polemikler yaşanabileceği olasılığı muhtemel olmakla birlikte, hukuki çevirileri yapacakların yazı dilleri sağlam olmalıdır. Hukuki çeviri yapacak olan kişilerin ilk olarak, hukuki anlamda bilgi ve tecrübeye sahip olması ve yapılan çevirilere yorum ve benzeri öğeler katmadan direkt ve net bir şekilde yapması gerekmektedir. Hukuksal sürecin doğru bir şekilde ilerlemesinde elzem olan çeviri konusu, son derece kritik bir konudur.

Hukuki Çeviriler Kimler Tarafından Yapılabilir?

Hukuki çevirileri her tercüman yapamamaktadır. Resmi belge niteliği taşıyan hukuki çeviriler sadece yeminli tercümanlar tarafından yapılabilmektedir. Hukuki çeviri yapacak çevirmenler, yaptıkları çevirilerde yeminli tercüman olarak sorumlulukları üstlerine alırlar. Hukuki tercüme yapacak tercümanlar yeminli tercümanlar olmalarının yanı sıra dile hakim olmaları gerekmekte ve akıcı metinleri kısa sürede oluşturabilme niteliğine sahip olmalılardır.

Hukuki çeviriler, yeminli tercümanlar tarafından çevrildikten sonra uzman editörlere, editör onayından da geçtikten sonra noterin huzuruna sunularak onay aldıktan sonra çevirme işleminin yapılmasını istediği kişi veya kurumlara teslim edilir. Çevirisi yapılan belgenin önemine ve taraflar arasında anlaşmaların kısa sürede tamamlanabilmesi için hukuki çeviri sürecinin hızlı bir şekilde akması çok önemlidir.

Hukuki çevirilerin, çevirmen kişilerden noter onayı aldıktan sonra tarafınıza e-posta veya cd yolu ile internet üzerinden yahut yemin kaşesine sahip veya noterin tasdikli bir şekilde kurye ile tarafınıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Hukuki Çeviriler Hangi Belgeler için Yapılır?

Hukuki çevirileri yapan çevirmenler hukuksal anlamda hakim olduğu konulara göre çevirileri başarılı ve kaliteli bir şekilde yapabilmektedirler.

Hukuki Çeviriler başlıca:

Boşanma Kararı Çevirileri, Mahkeme Kararı Çevirileri, Spor Hukuku Çevirileri, Hukuki Evrak Çevirileri, Vekaletname Çevirileri, İbraname Çevirileri, Tebligat Çevirisi Çevirileri, Yerli Yargı Kararı Çevirileri, Yabancı Yargı Kararı Çevirileri, Yönetmelik Çevirileri, İhtarname Çevirileri, Sözleşme Çevirileri, Yetki Belgesi Çevirileri, Mevzuat Çevirileri, Tutanak Çevirileri ve Kanun Metni Çevirileri üzerine yapılmaktadır.

Bir önceki yazımızda Kızılay Tercüme ile ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Kızılay Tercüme Bürosu

kizilay-tercume

Kızılay Tercüme olarak, sizin için daha önce hiç rastlamadığınız bir özveri ile ve profesyonellik anlayışı ile çalışıyoruz. Yazılı ve sözlü tercümeleriniz için alanında uzman ve yeminli tercümanlarımızla çalışıyor ve size kısa sürede tercümelerinizi teslim ediyoruz. Her sektörün ihtiyacının ve profesyonel bilgi gereğinin, salt olarak dil çevirisi yapmaktan çok daha ileride olduğunun farkındayız ve vizyonumuzu bu kriteri göz önünde bulundurarak oluşturmaktayız.

Alanında Uzman Çevirmenler

Her tercümanın her konu üzerinde bilgi sahibi olması kesinlikle imkansızdır. Çalışma prensiplerimizi bunun bilincinde şekillendirerek her alan için farklı tercümanlarla çalışarak sizin için en iyi ve en kaliteli tercüme hizmetini sağlıyoruz.

Yeminli Tercümanlar

Kızılay Tercüme olarak bizi, resmi belgeler ve hukuki çeviriler için tercih ettiğiniz takdirde yeminli tercümanlarımız ile birlikte size hizmet veriyoruz. Noter onayına ve mührüne sahip, belgelere imza ve kaşe basabilme niteliğine sahip tercümanlarımız ile resmi belgelerinizde kusursuz bir çeviriye imza atıyoruz ve marka değerinizi ön planda tutuyoruz.

Tercüme Yaptığımız Alanlar

Tercüme yaptığımız alanlar oldukça farklıdır. Pek çok alanda kusursuz bir şekilde tercüme sağlamaktayız. Kızılay Tercüme Bürosu olarak yazılı metin tercüme seçeneklerimiz ve sözlü olarak tercüme seçeneklerimiz bulunuyor.

Metin Tercümeleri

Hukuki Tercümeler

Uluslar arası kanunlara riayet eden bu konular üzerinde ihtisas yapmış hukukçularla birlikte hukuki tercümelerinizi gerçekleştirmekteyiz.

Hukuki tercümelerde başlıca;

Ticari anlaşma tercümeleri

Firmalar arası yazışma metinlerinin tercümeleri

Distribütörlük için yapılan sözleşmelerin tercümeleri

Toplantı tutanakları tercümeleri

Dava dilekçeleri tercümeleri

Kanun ve yönetmeliklerin tercümelerinden oluşmaktadır.

Teknik Tercümeler

Çevirmen ekibimizde bulunan alanlarına hakim akademisyenler, teknik tanışmanlar ve mühendislerden oluşan tercüme ekibimizle size kaliteli bir teknik tercüme hizmeti sağlamaktayız. Terminolojilerin kullanımı hakkında deneyimli olan tercümanlarımız, teknik tercümeleri yoğun bir şekilde çalışarak kısa süre içerisinde size teslim ederek markanızın itibarını güçlendirir.

Teknik tercümelerde başlıca;

Makineler için tercümeler

Teknik Resim ve Çizimler için tercümeler

Kurulum için tercümeler

Teknik Sistemler için tercümeler

Laboratuar için tercümeler

Teknik Eğitimler için tercümeler

Hukuki ve Teknik tercümelerinin yanı sıra ticari ve akademik çevirilerle de hizmet vermekteyiz.

Sözlü olarak yaptığımız tercümeler ise; toplantı, sunum ve konferanslarda veya birebir görüşmeler için yapılan anlık olan yapılan simültane tercümelerdir ve Çankaya Tercüme olarak daima hizmetinizdeyiz.

Çankaya Tercüme

cankaya_tercume

Ankara’nın olduğu gibi Türkiye’nin de en çok stratejik öneme sahip ilçelerinin başında gelen Çankaya, pek çok devlet kurumunu ve devlet dairesinin bulunduğu yer olmakla birlikte büyük şirketlerin de yerleşkesini sağlayan ilçedir. Bunun neticesi olarak hukuksal işlemlerin yoğun olduğu, yurtdışı ülkelerle ilişkilerin sık yaşandığı durumlarda alanında uzman ve kaliteli tercümanlara sahip, hızlı tercüme şirketine ihtiyaç vardır. Çankaya Tercüme olarak, şirketleriniz kurumsal marka değerinin farkında olmakla birlikte sizin için ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile tercüme hizmeti sağlamaktayız. Çankaya Tercüme olarak, sadece Ankara-yurtdışı ilişkilerini firma bazında değil Ankara’da hali hazırda bulunan yabancı kimselere de tercüme hizmeti vermekteyiz.

Çankaya’da yer alan firmalar veya şahıslar için sağladığımız kaliteli, ayrıcalıklı tercüme hizmetinin yanında aynı zamanda müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Çankaya Tercüme ekibimizde yer alan tercümanlar, alanında bilgi sahibi, eğitimini almış olduğu dile hakim ve o dilin konuşulduğu ülkelerde belli bir süre yaşamış kişilerdir.

Çankaya Tercüme ile Yeminli Tercüman Hizmeti

Çankaya’da yapılan ve yapılacak olan tercümelerin ağırlıkla hukuksal zemini olduğunu belirtmiştik. Hukuksal zemine sahip olan tercüme metinleri için yeminli tercümanlar elzemdir. Noter onaylı yeminli tercüman ekibimizle birlikte, profesyonel hizmet anlayışı ile hareket ederek tercümeler yapıyoruz.

Çankaya Tercüme Hangi Alanlarda ve Dillerde Tercüme Hizmeti Veriyor?

Çankaya Tercüme olarak alanında uzman geniş bir kadro derinliğine sahip ekibimiz ile dünyanın en çok konuşlan dilleri üzerine hizmet veriyoruz.

Çalışma yöntemimiz olarak yazılı tercümenin yanı sıra sözlü tercümeleri de yine alanında uzman, kendini ifade edebilme becerisi yüksek ekip arkadaşlarımızla yapıyoruz.

Çalışma alanlarımız temelde hukuki boyutu olan tercümeler (yeminli tercüman gerektiren tercümeler) ve bireysel tercümelerden (normal tercüman ile yapılabilecek tercümeler) oluşuyor.

Hukuki boyutu olan tercümeler için verdiğimiz hizmetler arasında; firmalar arası sözleşme ve anlaşmalar, akademik çalışmalar, lisans-yüksek lisans diplomaları, pasaport çevirileri, ticari metinler yer alıyor.

Bu alanlarda verdiğimiz hizmetler tercümanlarımız tarafından çevrildikten sonra editöre oradan da notere aktarılarak onaylanıyor.

Bireysel tercümeler için verdiğimiz hizmetler arasında; tanıtım yazıları, katalog yazıları, web sitesi çevirileri yer alıyor.