Gürcüce Tercüme

gurcuce-tercume

Kafkas halkı olan Gürcülerin konuştuğu dile Gürcüce denir. Gürcistan’ın resmi dilidir ve eğitim öğretimde kullanılır. Türkiye, İran, Azerbaycan, Rusya, ABD ve Avrupa’da 500 bin kişi Gürcüce konuşmaktadır. Gürcüce tercüme ihtiyacı bu sebeplerle her geçen gün artmaktadır. Gürcistan’da yaşayan halkın %90’ı ile yaklaşık 4 milyon vatandaş bu dili kullanmaktadır. Güney Kafkasya dilleri olan Svanca, Megrelce ve Lazca konuşan halkın edebiyat dili de Gürcücedir. Resmi evraklarda ve hayati önem taşıyan medikal çevirilerde uzman Gürcüce tercümanlar ile çalışan firmalardan hizmet almak her zaman daha güvenilir bilgiler elde edilmesini sağlar. Gürcistan Yahudilerinin konuştuğu Gruzinik ve Kivruli dillerini de Gürcistan’da 20 bin ve İsrail’de 60 bin kişi konuşmaktadır. Güney Kafkasya dillerinin en çok konuşulanı her zaman için Gürcüce olmuştur.

Gürcüce zengin bir edebiyat geleneğine sahiptir.  Gürcüce tercüme edebi eserlerin dilimize veya farklı hedef dillere çevrilmesi konusunda büyük bir ihtiyaçtır. Gürcü ulusal destanı Kaplan Postlu Kahraman 12. yüzyılda yazılmıştır. Gürcüce tarih boyunca Gürcü alfabesi olarak bilinen değişik yazı sistemi ile yazılmıştır. Bugün kullanılan alfabe asıl yazı sistemi olurken diğer yazı biçimleri sadece tarihsel dokümanlarda kalmıştır. Mhedruli alfabesi 33 harften oluşur. Gürcücenin bütün seslerini karşılayabilen bir alfabedir. Birbirinden farklı üç Gürcü alfabesi vardır. Büyük harfler ve küçük harfler için farklı alfabe kullanılırken, dinsel metinlerde kullanılan hutsuri denen bir yazı biçimi de bulunmaktadır. Adlar ve sıfatlar iki ya da daha fazla sessiz harfle başlayabilir. Dört hatta beş sessizle başlayan kelimeler bulunmaktadır. Alfabenin karışık yapısı ve seslerdeki farklılık Gürcüceyi oldukça karmaşık ve öğrenilmesi zor bir hale sokmaktadır. Gürcü dili tarih boyunca yazılı ve sözlü olarak kullanılan pek çok kelimede diğer dillerden etkilenmiştir. En çok kelime alınan diller arasında Yunanca, Farsça, Arapça ve Türkçe gelir. Özellikle Türkçe kökenli kelimeler konuşma dilinde en çok tercih edilen kelimelerdir.

Gürcüce tercüme yapılırken kaynak dilden hedef dile çeviri yapacak olan tercümanların iki dil üzerinde etkin bilgi birikimleri olması büyük önem taşımaktadır. Sadece dil bilgisinin yeterli olmadığı çeviri işinde iki dilin kullanıldığı kültürler, adetler, deyimler, özlü sözler ve hatta argo kelimeler hakkında dabilgi sahibi olunması, yapılacak çevirinin mükemmel olmasını sağlayacaktır. Bazı çevirilerde birebir tercümeden kaçınmak, çeviriyi hedef kitlenin kültürü doğrultusunda gerçekleştirmek gerekmektedir. İki ülkenin kültürleri arasında yaşanan büyük benzerlikler duyguları yansıtma aşamasında çevirmenlere kolaylık sağlayan bir konudur. Tüm dünyada olduğu gibi iş, sanat, edebiyat, sanayi, turizm, eğitim, bilişim teknolojileri gibi pek çok konuda her ülkenin bir diğer ülke ile ilişkileri çevirmenler sayesinde gerçekleşmektedir. Bu gereklilik çeviri sektörünün gelişmesini ve kurumsallaşmasını zorunlu hale getirmektedir. Özverili ve titiz bir çalışma gerektiren Gürcüce- Türkçe çeviriler için pratik zekâ, hızlı düşünme becerisi ve düzgün ifade yeteneği olması gereken ön koşullardan birkaçıdır.