Çeviri Süreci Nasıl Olmalı ?

tercume

Günümüzde pek çok alanda çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulmakta, ister bireysel ister kurumsal alanda ihtiyaç olan bu hizmetlerden verimli sonuçlar alınabilmesi için çevirilerin doğru süreçlerden geçmesi gereklidir. Çeviri süreci nasıl olmalı, başlığı altından birkaç aşamadan bahsedilebilir. Öncelikle çevirinin bir bilim dalı olduğu ve anlam biliminin bir alt başlığı olarak araştırmalara konu olduğu bilinmelidir. Çevirilerde anlamsız sonuçların çıkmaması adına her aşamada çevirmenler titizlikle çalışmalar ve elde ettikleri veriler çerçevesinde çevirisi yapılacak metni yorumlayarak çeviriler gerçekleştirmelidirler.

İlk aşamayı hazırlık aşaması olarak adlandırabiliriz. Eldeki veriler dikkatle incelenmeli, çeviri dili ve kaynak metnin hangi kategoride olduğu tanımlanmalıdır. Ve en önemlisi uzun vadede hangi amaçlar için çevrileceği planlanmalıdır. İkinci aşama ise toplanan verilere göre yapılacak işlerin saptanması olmakta, kelimelerin sözlük ve terim anlamlarının çözümlenmesi ile de  bu aşama tamamlanacaktır. Son aşamada ise çevirmen artık elindeki verilere göre çeviri işlemine kendi yorumlarını katarak başlamalı ve hedef dildeki yeni metin oluşmaya başlamalıdır.

Çeviri süreci nasıl olmalı şeklindeki sorular için çevirmenler öğrenim aşamasında öncelikle çeviri metinlerini incelemektedir. Tercüman çeviri metnini inceler ve gerekli analizleri yapar. Hedef dilde yararlanacağı kaynakları araştırır. İnternet ve sözlükler bu alandaki en önemli yardımcılar olacaktır. Bu araştırmalar sonucunda çeviri süresi ve hedef dildeki karakter sayısı ortaya çıkacaktır. Çeviri aşaması bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra başlayacak ve metne sadık kalınarak hedef dildeki yeni yazı oluşturulacaktır. Tercüme tamamlandıktan sonra ise son okuma ve kontrol kısmı kalmakta; çevirisi yapılan metin ve yeni oluşan yazı tekrar kontrol edilecektir. Son aşamada ise yeni dildeki gramer ve yazım alanında denetimler yapılmakta ve noter tasdiki için notere gönderilmektedir. Özellikle resmi evraklarda noter tasdikli çeviriler sorunsuzluk ve kalite sağlamakta, bu nedenle de yeminli tercümanlar aracılığı ile yapılan noter tasdikli yazılar her zaman tercih sebebi olmaktadır.

Çeviri süreci nasıl olmalı, kategorisi altında incelenen aşamalar adım adım ilerlediğinde kaynak metindeki anlam yoruma yer bırakmayacak şekilde yeni oluşan yazıya aktarılmış olacaktır. Tercüme büroları bu anlamda farklı alanlarda hizmetler sunmakta ve ticari, hukuki, tıbbi alanlarda sağlanan uzman çeviri hizmetleri ile her alanda kalite ve sorunsuzluk sağlanmış olmaktadır. Çevirmenler farklı ülkeler arasındaki köprüler olmakta ve sağlanan hizmetlerle her alanda çok daha mükemmel anlaşmalar yapılmaktadır. Ticari alanda sağlanan fayda çok daha önemli olmakta, vekaletnameler, ticari sözleşmeler, adli sicil kayıtları gibi pek çok evrakın anında tercüme edilmesi ile ikili ticari ilişkiler çok daha amacına uygun olarak dizayn edilmektedir. Profesyonel çeviri hizmetlerinde çeviri süreci titizlikle takip edilmekte ve sorunsuz çeviriler bu şekilde ortaya çıkarılmaktadır. Çevirmenler dil alanında aldıkları eğitimlerin yanında uzmanlık gerektiren alanlarda da eğitimler almakta ve kaynak metni hedef dil doğrultusunda yorumlayarak çeviri hizmetleri vermektedir.