Tercüme ve Çeviri

tercume-ceviri

Tercüme ve çeviri, uluslar arası bağlamda etkileşimi sağlamanın yanı sıra bağlayıcı bir niteliğe sahip oldukça geniş bir yelpazede incelenebilen bir konudur. Ülkemizde Tercüme ve çevirinin gelişimine baktığımızda ise, geçmişten bugüne kadar pek çok farklı kilometre taşları bulunmaktadır. Ülkemizin ticaret başta olmak üzere pek çok farklı kurumsal anlamda gelişim göstermesiyle birlikte Tercüme ve çeviri ihtiyacı da bununla doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Artış gösteren bu ihtiyaç aynı zamanda rekabete neden olmakta ve gelen bu rekabet ile birlikte Tercüme ve çeviri kalitesi üst seviyeye taşınmaktadır.

Tercüme ve çevirinin Bağlayıcı Niteliği

Tercüme ve çeviri kavramına günümüzdeki haliyle birlikte baktığımızda bağlayıcı niteliğinin artık daha yoğun olarak ön plana çıktığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Bağlayıcılık açısından hem kurumlar adına hem de bireyler adına resmi belgeler başta olmak ön plana çıkmakta olan bağlayıcı özelliklerle birlikte, aynı zamanda büyük bir önem de kazanmaktadır.

Tercüme ve çeviri için Kimlerle Çalışılmalı?

Tercüme ve çevirinin tüm özelliklerini incelediğimizde, etkili bir Tercüme ve çevirinin yapılabilmesi adına birlikte çalışmanız gereken tercümanlar da büyük önem kazanmaktadır. Tercüme ve çeviri yaptırmak istediğiniz alanda uzmanlığı bulunan tercümanların referanslarını kontrol ederek ilk aşamada sizler için uygun olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Aynı zamanda Tercüme ve çeviri için çalışma yapacağınız tercümanların, dile ne kadar hakim olduğu da oldukça önemli kriterdir. Bazı diller kendi içerisinde dahi, farklı temel lehçelere ayrılmaktadır. Bununla birlikte salt olarak dili bilmek yetmeyeceği gibi o dil üzerine hakimiyet gerekmektedir.

Tercüme ve çeviri Yöntemleri Nelerdir?

Tercüme ve çeviri, temel olarak iki farklı ana kategori üzerine ayrılmaktadır. İlk olarak hiç şüphesiz günümüzde en yoğun olarak tercih edilmekte olan Tercüme ve çeviri yöntemi yazılı Tercüme ve çevirilerdir. Yazılı Tercüme ve çevirilerin hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak oldukça büyük önem arz ettiği su götürmez bir gerçektir.

Yazılı Tercüme ve çeviriler de kendi içersinde temel olarak ayrılmaktadır. Yeminli olarak yapılan Tercüme ve çeviriler ve yeminsiz olarak yapılan Tercüme ve çeviriler yazılı Tercüme ve çevirilerin temel taşını oluşturmaktadır.

Tercüme ve çeviri yöntemlerinden bir diğerine baktığımızda ise sözlü olarak yapılan Tercüme ve çeviriler kendilerini göstermektedir. Sözlü olarak yapılan Tercüme ve çeviriler de tıpkı yazılı Tercüme ve çeviriler gibi iki farklı kategori üzerine ayrılmaktadır.

Sözlü olarak yapılan Tercüme ve çeviriler; ardıl Tercüme ve çeviri ve simultane Tercüme ve çeviri olarak ayrılık göstermektedir. Yöntem bakımından farklılık göstermekte olan sözlü Tercüme ve çeviriler, sözel olarak genellikle kurumlar adına yapılmaktadır. Sözlü olarak yapılan Tercüme ve çeviriler genellikle topluluğa seslenmek adına yapılmakla beraber birebir olarak yapılan özel Tercüme ve çevirilerde de sözlü Tercüme ve çevirilerin yabana atılamayacak bir payı vardır.

Tercüme ve çeviri Aşamaları Nelerden Oluşmaktadır?

Tercüme ve çeviri, belli başlı işlem aşamalarına sahiptir. Tek düze olarak yapılan Tercüme ve çeviriler amatörce olduğundan dolayı hiçbir zaman istediğiniz kalite seviyesine ulaşamamaktadır. Bununla birlikte temel işlem aşamalarından geçmeyerek yapılmış olan Tercüme ve çevirilerin seviyeleri bellidir.

Peki, Tercüme ve çeviride işlem aşamaları nelerdir?

İlk olarak çalıştığınız büro veya freelance tercüman fark etmeksizin yapılmış olan Tercüme ve çevirileri kontrol etmelilerdir. Tercüme ve çevirilerin kusursuz olarak yapılabilmesi adına kontrol işleminden sonra da editör onayına Tercüme ve çevirilerin sunulması elzemdir.

Fransızca Tercüme

fransızca-tercume

Fransızca, dil yapısı olarak Avrupa dilleri arasında belki de en zor dillerin başında yer almaktadır. Günümüzde, ülkemiz şartlarında en çok ihtiyaç duyulan diller arasında da ilk sıralarda konuşlanmakta olan Fransızca, özellikle ticaret ve tıp alanlarında son derece yaygın bir arza sahiptir. Ülkemizdeki şirketlerin, firmaların ve hatta devlet dairelerinin de içinde bulunduğu Fransa ile temas durumu dolayısıyla Fransızca Tercüme arza büyük bir arza sahip olduğu kadar büyük de bir öneme sahiptir. Uluslar arası düzeyde oluşan grafiklere baktığımızda ise ülkemizin Fransa ve Fransızca konuşulan ülkeler ile olan ilişkilerinin gelecek yıllarda da aktif bir şekilde olacağını görmek oldukça kolay. Özellikle anlaşma metinleri, hem Fransızca-Türkçe için hem de Türkçe-Fransızca için yani her iki tarafın da net bilgi sahibi olabileceği nitelikli metinleri içermektedir. Elbette bu durumda deneyimli bir Fransızca Tercüme bürosu veya tercümanıyla çalışmak da elzem bir hal alıyor.

Fransızca Tercümenin Önemi

Fransızca Tercüme için çalışacağınız çeviri bürosu, kesinlikle metinlerinizin en iyi ve en doğru anlamıyla tercüme edilmesine olanak sağlamalıdır. Aynı zamanda bu kriterlerin yanı sıra işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Her dilin tercümesinde ağırlıklı olarak bir veya birden fazla konu vardır. Fransızca için ticari ve tıp alanında yaygın olarak ülkemizde ihtiyaç duyulduğundan söz etmiştik. Bu konular ağırlıklı olmakla birlikte bunun yanı sıra Fransızca Tercüme, bireysel anlamda da oldukça büyük bir öneme sahip.

Fransızca Tercümenin İşlem Aşamaları

Özen gösterilerek oluşturulması gerekmekte olan Fransızca Tercüme, birden fazla işlem aşamasına sahiptir. Özellikle son okuma işlemi Fransızca çeviri de olmazsa olmazdır. Bu çeviri dili için yine her dilde olduğu gibi temelde resmiyet özellikleri gösteren metinlerin ve resmiyet özelliği olmayan metinlerin ayrı işlem aşamaları bulunmaktadır.

Ticari sözleşmeler, anlaşmalar, pasaport çevirileri, evlilik cüzdanı, diploma gibi resmi Fransızca metinlerin tercümelerde küçük hatalara bile yer olmamaktadır. Bu nedenle çalıştığınız büro veya çevirmen bu tip belgeler için noterden onay almalıdır.

Resmiyet düzeyinde olmayan kişisel yazışma metinleri vb. metinlerin belgeleri için yapılan çevirme işlemlerinde yine sağlıklı ilişkiler kurabilmeniz adına kontrol işlemi oldukça önemlidir. Önce tercümanın sonra da editörün onayı bu noktada çok önemlidir.

Fransızca Tercümede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fransızca dili, her dilde olduğu gibi kendine özgü ayırt edici özellikleri barındıran bir dildir. Tercümanlar Fransızca Tercüme için, dile hakim olmalarının yanı sıra pratiğe de sahip olmalılardır. Sadece yazınsal olarak değil işitsel olarak da Fransızca tecrübesi olan çevirmenler sizlere çok daha fazla katkı sağlayacaktır.

Sözlü Fransızca Tercüme

Uluslar arası platformlar başta olmak üzere Fransızca, artık pek çok alanda yazılı olduğu kadar sözlü olarak da ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte ardıl Fransızca Tercüme ve simultane Fransızca Tercüme de hayli önem kazanmaktadır.