Noter Yeminli Tercüme

yeminli-tercume

Resmi makamlar tarafından istenilen, uluslar arası niteliğe sahip olan veya mahkeme kararı tarzında olan evraklar için noter yeminli tercüme gereklidir. Noter yeminli tercümeler resmi hükme sahiptirler ve noktalama hatasını dahi kabul etmezler. Bu nedenle bu tür belgeler noter yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

Noter Yeminli Tercüme Hizmeti Kimler Tarafından Sağlanmaktadır?

Noter yeminli tercümeleri yapacak olan noter yeminli tercümanlar, noter huzurunda lisans veya yüksek lisan diplomaları eşliğinde yemin etmiş olan ve mühürlenmiş olan kişilerdir. Noter yeminli tercümanlar, noterden zapt sahibidirler ve resmi belgelerde imza yetkisine sahiptirler.

Alanında uzman noter yeminli tercümanlarımız ile sizlere eşsiz bir tercüme hizmeti sağlamaktayız. Sadece bilinen ve dünyanın en çok konuşulan dilleri için değil, pek çok farklı dilde ve pek çok farklı alanda noter yeminli tercüme hizmeti sağlayan tercümanlarımızla birlikte çalışmakta ve sizleri memnun etmekteyiz.

Noter yemini gereken tercümelerinizde en ufak bir hatayı dahi gözden kaçırmamak adına yeminli tercümanlarımız yapmış olduğu tercümeyi ilk olarak editörlerimize ve sonrada tercümanımızın yemin zaptını aldığı notere ulaştırmaktayız. Bu sayede tercümeleriniz eksiksiz bir şekilde çevrilmiş olmaktadırlar.

Noter Yeminli Tercümenin Yapıldığı Belgeler

Noter yeminli tercümenin yapıldığı belgeler ve kategoriler oldukça geniştir.

Kira Kontrat Tercümesi

Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi

Faaliyet Belgesi Tercümesi

Şirket Bilançosu Tercümesi

Gelir Tablosu Tercümesi

Nakit Akım Tablosu tercümesi

Alım – Satım Sözleşmesi Tercümesi

Şirket Kuruluş Sözleşmesi Tercümesi

Deniz Taşımacılığı Sözleşmesi

Ruhsat Belgeleri Tercümesi

Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi

Fatura Tercümesi

Temsilcilik Sözleşmesi Tercümesi

Distribütörlük Anlaşması Tercümesi

İdari Şartname Tercümesi

Hesap Ekstresi Tercümesi

Banka Dökümü Tercümesi

Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi

Başvuru Talep Yazısı Tercümesi

Tapu Tercümesi

Kredi Sözleşmesi Tercümesi

AB Projeleri Tercümeleri

Vergi Beyannamesi Tercümesi

Oda Sicil Kaydı Tercümesi

İmza Sirküleri Tercümesi

Bayilik Sözleşmesi Tercümesi

Vergi Levhası Tercümesi

Pazarlama Sözleşmesi Tercümesi

İnşaat Sözleşmesi Tercümesi

Sigorta Poliçesi Tercümesi

Garanti Belgesi Tercümesi

Devlet Teşvik ve Destekleri Tercümesi

Hissedarlar Sözleşmesi Tercümesi

Bilirkişi Raporu Tercümesi

İhale Belgeleri ve Şartname Tercümesi

Teminat Mektubu Tercümesi

Ticari Yazışmaların Tercümesi

Ticari Vize Evrakları Tercümesi

Taşeron Sözleşmesi Tercümesi

Ehliyet Tercümesi

Vekaletname Tercümesi

Patent Başvurusu Tercümesi

Pasaport Tercümesi

Teknik Şartname Tercümesi