Tercüme Büroları

tercume-burolariTercüme Büroları, tercüme yaptıracak müşteriler ile tercüman arasında bir aracı kurum rolünü üstlenen kurumlardır. Tercüme büroları genellikle çeviri yaptırmak isteyenlerle, çeviri yapacak olan tercümanlar arasında resmi muhatap görevindedir.

Çeviri Bürolarının kalitelerini tercümanlar belirlemekle birlikte, aynı zamanda tercüme bürolarının daha önce birlikte iş yapmış olduğu kurumlar ve bireyler de kalite kıstasını belirlemektedir. Tercüme Bürolarına prestij ve ayırt edici bir kimlik sağlayacak asıl konu ise, tercümelerin en ufak hataya dahi yer verilmeden, tekrar kontrol edilmiş olduğundan emin olacak şekilde müşterilerine hizmet vermesidir. Zira hem bireysel hem de resmi konularda tercümede yapılacak küçük hatalar firmaya itibar kaybettireceğinden mütevellit bu tür konulara özen gösterilmelidir.

Tercüme büroları temel olarak 2 farklı şekilde incelenebilmektedir.

1-Yeminli Tercüme Büroları

2-Yeminsiz Tercüme Büroları

Yeminli Tercüme Büroları

Yeminli Tercüme bürolarına yeminli tercüme bürosu niteliğini kazandıranlar tercümanlardır. Tercümanların, noter huzurunda yemin ederek sahip oldukları noter zaptı sayesinde edindikleri yeminli tercüman sıfatı, çalışacakları tercüme bürolarına da yeminli ön adını verir.

Yeminli Tercüme Büroları, dil verdiği hizmet sayısı kadar yeminli tercümana sahip olmalıdır. Her tercüman her dile hakim olamayacağından dolayı alanında uzman tercümanları tercih ederek fark yaratmalılardır.

Çalışma Alanları: Yeminli Tercüme Büroları şirketler, devlet kurumları ve resmi belgelerin tümü için tercüme işlemi yapabilirler.

Yeminli Tercümeler başlıca; akademik belgelerde, ticari belgelerde, hukuki belgelerde ve teknik belgelerde yapılmaktadır.

Çalışma Süreci: Resmi belge ve evraklar ilk olarak müşterilerin tercih ettiği tercüme bürolarına detayları belirtilecek şekilde gönderilir. Belge veya doküman metnini alan yeminli tercüme büroları, çevrimi yapılması istenilen dil üzerine yemini bulunan tercümanlara (hangi dilde ve hangi sektörde ise ona göre seçim yaparak) tercümesi yapılacak olan metni müşterilerin belirttiği detaylarla birlikte gönderirler. Daha sonraki işlemler yeminli tercümandan editöre, editörden noter onayına ve tasdikine şeklinde ilerler. Yeminli Tercüme Büroları belgelerin hatasız olduğunu tekrar incelemelidir.

Yeminsiz Tercüme Büroları

Yeminsiz Tercüme Büroları, noter onayı gerektirmeyen metinlerde çevirme işlemini yapabilmektedir. Yeminsiz Tercüme Büroları azınlıktadır.

Çalışma Alanları: Yeminsiz Tercümeler genellikle bireysel konular için şahıslar adına yapılmaktadır. Buna kişisel mektuplar örnek gösterilebilir.

Çalışma Süreci: Yeminsiz Tercümeler için imza ve kaşe gerekmediğinden dolayı, hızlı bir çalışma süreci bulunmaktadır.

Yeminli Tercüme

yeminli-tercume

Yeminli tercümeler, ülkeden ülkeye değişim göstermekte olan farklı onay sürecinden geçtikleri için her ülkede farklı şekilde tanımlanmaktadırlar. Ülkemizde ise noter huzurunda yemin eden tercümanların yapabildiği yeminli tercümeler, gelen anlamı itibari ile resmi değere sahip tercümelerdir. Resmi tercümeler genellikle; firmalar için, mahkemeler için ve devlet kurumları hatta devletlerarası ilişkiler için yapıldıkları için son derece profesyonellik, dile hakimiyet ve çevrinin yapılacağı konuya karşı hakimiyet istemektedir.

Yeminli tercümeleri diğer tercümelerden ayıran bir diğer özellik ise, tercüme metinlerde yer alan yeminli tercümanın imzası ve kaşesiyle birlikte noterin onayıdır. Bazı durumlarda tercüme için noter onayı yeterli olmayıp noter tasdiki de getirmektedir.

Hangi Türde Belgeler için Yeminli Tercüme Şartı Aranır?

Resmi kurumlar ve resmi makamların belgeleri için yeminli tercüme şartı ve yeminli tercümanın imzası şarttır. Bunun haricinde kişilerin akademik çalışmalarının, edebi değer taşıyan yazılarının veya bireylerin kişisel fakat resmi belge gerektiren işlemleri için yeminli tercüme elzemdir.

Örnek vermek gerekirse yeminli tercümeler;

İcra belgeleri için

Noter belgeleri için

Doğum belgesi, ölüm belgesi veya evlilik belgesi gibi nüfusa geçecek işlemler ve bununla birlikte evlat edinme belgeleri için,

Tezler, akademik makaleler veya lisans/yükseklisans diplomaları ve transkriptler için,

Uluslar arası nitelik taşıması beklenen şiir, roman ve kitaplar için,

Firmalar arası sözleşmeler-anlaşmalar için yapılmaktadır.

Tercüme edilen bir metnin yeminli tercüme niteliği kazanması

Tercüme edilen metinlerin yeminli tercüme değeri taşıması için, yeminli tercümanlar tarafından ilk tercümenin yapılmış olması gerekmektedir.

Önceden yeminsiz bir tercüman tarafından yapılmış olan tercümelerin yeminli tercüme haline getirilmesi için yeminli tercümanlar görev yapmazlar ve bu konu hukuksal açıdan cezai sorumlulukları barındırır.

Alanında Uzman Kişilerle Yeminli Tercüme

Tüm bu kriterleri sizler ve firmalarınız için göz önünde bulundurmakla birlikte, her alanda ve her sektörde çevirisini yapmak istediğiniz metinleri, dilediğiniz alan konusunda bilgi sahibi deneyimli tercümanlarımızla, profesyonel bir hizmet anlayışı ve hatasız bir şekilde çeviriyoruz. Yeminli tercümelerinizi yaparken sizin kurumsal değerinizi veya bireysel işlemlerde hız kazanmanızı sağlayacak şekilde çalışarak, tamamen sizin memnuniyetiniz üzerine hizmet veriyoruz.